© Dylan Kowalski

© Damian Swiderski

 

© Uli Staiger

Školení

© Josef Bsharah

© Emanuel Ammann

© Chris Clor

© Vladimir Petkovic

Cinema 4D licence pro studenty a učitele

Podmínky pro získání zdarma licence

Licence jsou vydávány pouze studentům denního studia a jejich učitelům, obojí na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Licence je určena pouze pro osobní nekomerční použití na vlastním hardwaru. Kompletní informace o podmínkách vydávání a použití studentských/učitelských licencí.

Při registraci je nutné vyplnit pouze základní osobní údaje (jméno, příjmení a email) a také je nutné dodat doklad prokazující studium či zaměstnání na škole.

 • Doklad o studiu (studenti)
  Status studenta musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce (u ISIC karet stačí údaj o platnosti karty).

 • Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)
  Status učitele musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnání na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Jakmile si vytvoříte účet MyMaxon a stáhnete Cinema 4D, můžete dokončit online registraci zdarma licence. Po schválení Vaší žádosti (až 5 dní) najdete bezplatnou vzdělávací licenci na kartě Licence Správce licencí (Nápověda => Správce licencí) v Cinema 4D. Do autentizace nároku na licenci je možné Cinema 4D používat ihned, ve zkušebním režimu po dobu 14 dní.

Postup zajištění licence pro studenty a vyučující

 1. Nemáte-li ještě registraci v novém licenčním portálu MyMaxon (MyMaxon ID), zřiďe si pro svou studentskou licenci nový účet portálu společnosti MAXON - volba “Sign up here”, v následujícím okně poté dokončete registraci nastavením hesla a osobních personálií,
 2. Stáhněte si instalaci - k dispozici na https://www.maxon.net/,
 3. Vyplňte žádost o studentskou licenci:
  • přejděte na stránky studentského portálu společnosti MAXON a přihlaste se svým studentským účtem,
  • klikněte na políčko u jména distributora Digital Media s.r.o. a dole zaškrtněte políčko "I agree to the transfer of my information ...", čímž vyjádříte souhlas s převodem informací nutných pro vyřízení licence do společnosti Digital Media. Klikněte na tlačítko Continue.
  • vyplňte požadované údaje o škole (povinné údaje jsou označeny *) a doložte ofocené potvrzení o studiu,
  • přečtěte si a odsouhlaste Podmínky použití studentských verzí a zaškrtněte políčko "I agree to MAXON's Terms & Conditions" ,.
  • přečtěte si a odsouhlaste Podmínky ochrany osobních údajů a zaškrtněte políčko "I accept Maxon's Privacy policy",
  • potvrďte Vy nebo Váš zákonný zátupce zřízení účtu
  • závěrem potvrďte Vaši žádost kliknutím na tlačítko Send
 4. Maxon si dává na vyřízení žádost 5 pracovních dnů, průběžně budou zasílány informativní a potvrzovací emaily (sledujte také svou schránku Nevyžádané pošty)
 5. Po úspěšném vystavení licence budou detaily o licenci včetně členství v Cineversity k dispozici v portálu MyMaxon společnosti MAXON

Vytsvaená licence bude s platností na 6 měsíců od svého vystavení, společně s přístupem do výukového portálu Cineversity.com . V období expirace licence je možné platnost licence prodloužit.

Stále nevíte jak na to?

Chcete se naučit pracovat ve 3D?

Podívejte se na přehled našich výukových zdrojů.

Školení  Výukové materiály

Podmínky získání a používání studentských a učitelských verzí

Licence pro studenty

může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta denního studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, registrované ministerstvem školství v ČR nebo na Slovensku

Licence pro učitele

mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 6 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 5 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti

 • Chybí doklad o studiu nebo doklad o statusu učitele, nebo je tento doklad neplatný či jinak nesplňuje požadavky na průkaznost údajů o statusu uživatele, formě či zbývající délce studia.
 • Zaslané informace nejsou kompletní nebo jsou nesprávné. Zkontrolujte je a pošlete žádost znovu.
 • Překročili jste maximální počet žádostí o vydání student/učitel licence k dané verzi produktu.
 • Nesplňujete podmínky pro poskytnutí student/učitel licence programu CINEMA 4D. Kontaktujte prosím na místního partnera výrobce - Digital Media s.r.o. - na stránkách http://www.cinema4d.cz/.
 • Informace z dokladu o studiu neodpovídají informacím zadaným do formuláře. Doplňte prosím korektní údaje nebo se obraťte na místního partnera společnosti MAXON.