© Dylan Kowalski

© Damian Swiderski

 

© Uli Staiger

Školení

© Josef Bsharah

© Emanuel Ammann

© Chris Clor

© Vladimir Petkovic

Cinema 4D licence pro studenty a učitele

Podmínky pro získání zdarma licence

Licence jsou vydávány pouze studentům denního studia a jejich učitelům, obojí na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Licence je určena pouze pro osobní nekomerční použití na vlastním hardwaru. Kompletní informace o podmínkách vydávání a použití studentských/učitelských licencí

Při registraci je nutné vyplnit pouze základní osobní údaje (jméno, příjmení a email) a také je nutné dodat doklad prokazující studium či zaměstnání na škole.

 • Doklad o studiu (studenti)
  Status studenta musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce (u ISIC karet stačí údaj o platnosti karty).

 • Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)
  Status učitele musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnání na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Registrace na portálu společnosti MAXON

Pro dosud neregistrované studenty/učitele

 • Přejděte na stránky studentského portálu společnosti MAXON a vyberte si ze seznamu zemí Czech Republic nebo Slovakia.
 • Přečtěte si podmínky ochrany osobních údajů a zaškrtněte políčko "I have read the privacy policy and accept it" a klikněte na tlačítko Continue.
 • Přečtěte si podmínky použití studentských verzí a zaškrtněte políčko "I have read the terms of use and accept it" a klikněte na tlačítko Continue.
 • Klikněte na políčko u jména distributora Digital Media s.r.o. a dole zaškrtněte políčko "I agree to the transfer of my information ...", čímž vyjádříte souhlas s převodem informací nutných pro vyřízení licence do společnosti Digital Media. Klikněte na tlačítko Continue.
 • Zadejte emailovou adresu (na tuto adresu vám bude zasílány informace k aktivaci student/učitel verze) a zvolte si heslo, pod kterým se budete přihlašovat do student/učitel portálu MAXON.
 • Vyplňte požadované osobní údaje (povinné údaje jsou označeny *) (ukázka), přiložte soubor pro doložení statusu studenta/učitele a klikněte na tlačítko Send

Pro již dříve registrované, žádající o novou verzi

 • Přejděte na stránku studentského portálu MAXON a přihlaste se. Přístupové údaje Vám byly zaslány mailem po první žádosti o licenci Cinema 4D. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na odkaz Forgot your password.
 • Na další stránce v levém sloupci klikněte na odkaz GET CINEMA 4D R20 STUDENT (ukázka)
 • Zobrazí se přehled Vašich registračních údajů - zkontrolujte je
 • Jste-li systémem vyzváni, doložte do přílohy potvrzení o studiu/učitelském statusu a na závěr potvrďte SAVE (ukázka)
 • Následně Vaše žádost projde schvalovací procedurou (může trvat až 10 dnů) a poté Vám bude emailem zaslán odkaz na stažení software.

Pro studenty/učitele, kteří si zajistili v termínu po 1.7.2018 touto cestou zdarma student/učitel licenci verze R19 a rádi by přešli na novou verzi R20, bude nabízet nabízí Maxon zjednudušený proces podání žádostí (bez nutnosti opakovaného doložení dokladu).
Všichni ostatní studenti/učitelé musí doložit nový / aktuální dokument potvrzující status studenta/učitele.

Stažení, instalace a aktivace studentské licence

Stažení instalátoru

Pokud jste provedli registraci dle instrukcí výše, měli byste od společnosti MAXON obdržet nejpozději do 10 dnů email s potvrzením o akceptaci aší žádosti. Součástí emailu bude odkaz na student/učitel portál, kam se přihlásíte pomocí emailu a hesla, zvoleného při registraci. Upozornění: v závislosti na nastavení antispamového filtru ve Vašem mailu se může stát, že emaily od společnosti MAXON, zasílané z domény maxon.net, mohou končit ve složce s nevyžádanou poštou. Z tohoto důvodu doporučujeme kontrolovat také obsah této složky!

 • Klikněte na odkaz, který jste obdrželi v e-mailu. Přihlaste se pomocí svého emailu a hesla, které jste zadali při registraci.
 • Stáhněte si ZIP soubor s instalátorem programu CINEMA 4D na svůj disk (odkaz "Download CINEMA 4D installer")
 • Důležité: rozbalte stažený ZIP soubor (POVINNÉ, pravým tlačítkem myši volba Rozbalit).

Instalace

 • Spusťte instalátor
 • Jestliže při pokusu o instalaci dojde k pádu aplikace, s největší pravděpodobností se jedná o problém s ovladači grafické karty nebo váš počítač nesplňuje systémové požadavky. Pokud váš počítač systémové požadavky splňuje, zkuste aktualizovat ovladače grafické karty. Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte prosím naši technickou podporu.
 • V prvním kroku instalace budete vyzvání k výběru jazykové verze instalátoru. POZOR - pro zobrazení a výběr češtiny (cz-czech) ze seznamu jazyků je někdy nutné posunout s posuvníkem seznamu! Poté klikněte na tlačítko OK a pokračujte v instalaci.
 • Na další stránce jsou obecné informace k produktu v angličtině. Klikněte na tlačítko Pokračovat dole.
 • Zvolte si typ instalace (ponechte vybránu výchozí volbu CINEMA 4D) a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 • Na další stránce je přehled instalovaných aplikací - ponechte vše v nabízené podobě a klikněte na tlačítko Instalovat nyní.
 • Přečtěte si licenční ujednání, dole pod textem zaškrtněte políčko "Přečetl jsem a souhlasím s licenčním ujednáním" a klikněte na tlačítko Instalovat nyní.
 • Pokud chcete, můžete v tomto kroku nastavit parametry instalace jako jsou umístění instalace na disku a vytvoření zástupců do menu a na plochu. Klikněte na Instalovat nyní.
 • V průběhu instalace na počítačích PC s operačním systémem Windows můžete být vyzváni k souhlasu s instalacemi run-time modulů firmy Microsoft. Tyto moduly jsou nutné pro běh programu, proto jejich instalaci odsouhlaste kliknutím na tlačítka OK, respektive Yes.
 • Po úspěšné instalaci klikněte na tlačítko Dokončit a instalátor spustí nainstalovanou aplikaci.

Aktivace

Pokud je při prvním spuštění CINEMY 4D počítač připojen k internetu, objeví se na obrazovce dvě (navzájem částečně překrytá) okna - okno s aktivací studentské licence a okno s aktualizací produktu. Provedení obou kroků je možné odložit kdykoliv na později (neaktivovaná studentská verze CINEMY 4D neumožňuje ukládat) a nezáleží ani na pořadí jejich provedení, nicméně doporučujeme provést obojí v následujícím pořadí hned při spuštění.

 • Po spuštění Cinemy 4D klikněte na oranžově podbarvený odkaz "Klikněte sem pro získání studentského aktivačního kódu" a přihlaste se pod svým uživatelským účtem.
 • Zažádejte o vygenerování aktivačního kódu. Pokud jste omylem zavřeli dialogové okno s aktivací, můžete ho znovu vyvolat pomocí menu Nápověda / Registrace … (Help / Personalize…)". Pokud o aktivaci nepožádáte, program poběží v režimu zkušební verze, tedy bez možností ukládání dat.
  UPOZORNĚNÍ - aktivace instalace (po obdržení aktivačního klíče) musí být provedena pod STEJNÝM typem internetového připojení (např. přes Wi-Fi) , jako to, při kterém bylo o vygenerování aktivačního kódu zažádáno! (v opačném případě nemusí být aktivační kód akceptován - hláška: kód je nesprávný)

Chcete se naučit pracovat ve 3D?

Podívejte se na přehled našich výukových zdrojů.

Školení  Výukové materiály

Podmínky získání a používání studentských a učitelských verzí

Licence pro studenty

může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta denního studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, registrované ministerstvem školství v ČR nebo na Slovensku

Licence pro učitele

mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 18 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Vyjde-li v období 18 měsíců od vydání licence nová verze programu CINEMA 4D pro studenty/učitele, může student/učitel zažádat o přidělení student/učitel licence k této verzi (u zdarma šířené verze). Nebo novou verzi zakoupit (u placené verze), ale pouze za předpokladu, že splňuje všechna kritéria pro její vydání.

Aktivace

Nainstalovanou student/učitel licenci je nutné tzv. aktivovat. V průběhu aktivačního procesu, zahájeného po prvním spuštění programu, obdrží od výrobce (MAXON) mailem tzv. aktivační kód, který vloží do příslušného dialogového okna. Aktivační kód je vázán na konkrétní hardware, a typ připojení k internetu. Pokud tedy naistaluje volně šířenou student/učitel verzi programu CINEMA 4D na jiný počítač, musí být proveden nový aktivační proces (pro získání nového aktivačního klíče).

Studenti/učitelé mají pro danou konkrétní verzi programu (např. R19) k dispozici maximálně tři aktivace - to znamená, že mohou u jedné verze CINEMY 4D třikrát změnit hardware. Čtvrté a další žádosti o aktivaci mohou být ze strany firmy MAXON odmítnuty bez udání důvodu. Jestliže vyjde nová verze produktu, dotyčný student/učitel zažádá o přidělení licence a bude mu vyhověno, bude mít k této verzi opět k dispozici tři nové aktivace.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D Studio a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Z důvodu absence klasického licenčního čísla nelze do zdarma dodávané student/učitel verze instalovat doplňky a rozšíření, vázané na licenční číslo CINEMY 4D. Taktéž zde chybí modul NET Render pro rozložení výpočtu po síti. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D Studio.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 10 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti

 • Chybí doklad o studiu nebo doklad o statusu učitele, nebo je tento doklad neplatný či jinak nesplňuje požadavky na průkaznost údajů o statusu uživatele, formě či zbývající délce studia.
 • Zaslané informace nejsou kompletní nebo jsou nesprávné. Zkontrolujte je a pošlete žádost znovu.
 • Překročili jste maximální počet žádostí o vydání student/učitel licence k dané verzi produktu.
 • Nesplňujete podmínky pro poskytnutí student/učitel licence programu CINEMA 4D. Kontaktujte prosím na místního partnera výrobce - Digital Media s.r.o. - na stránkách http://www.cinema4d.cz/.
 • Informace z dokladu o studiu neodpovídají informacím zadaným do formuláře. Doplňte prosím korektní údaje nebo se obraťte na místního partnera společnosti MAXON.