© Dylan Kowalski

© Damian Swiderski

 

© Uli Staiger

Školení

© Josef Bsharah

© Emanuel Ammann

© Chris Clor

© Vladimir Petkovic

Cinema 4D pro studenty a učitele
(formou celé sady MAXON ONE)

Funkčně shodné s komerčními verzemi.
Přístup do výukového portálu Cineversity
Pouze pro nekomerční využití.

Podmínky získání a použití licence

License pro studenty a vyučující opět plně k dispozici, NOVĚ JEN ROČNÍ.

Licence kompletní sady MAXON ONE, vystavována s platností na dobu 12 měsíců.
Je zpoplatněna administrativním poplatkem 20 USD s DPH za vystavení licence,
nebo prodloužení platnosti stávající licence v případě zájmu (prodloužení není automatické, cena se může lišit).

Při nákupu je třeba nejdříve prokázat status zájemce (portál OnTheHub). Po úspěšném potvrzení statusu získává zájemce slevový kupon pro zakoupení licence přímo online v eshopu Maxon.net, s úhradou platební kartou. Žadatel si na Maxon.net zřídí účet - své MyMaxon ID (pokud jej ještě nemá zřízen) - A POZOR, ÚDAJE REGISTRACE V MAXON.NET MUSÍ BÝT NAPROSTO SHODNÉ S ÚDAJI REGISTROVANÝMI V PORTÁLU KIVUTO. (jméno a email)
V eshopu Maxonu provede nákup - vložení běžné roční licence produktu Maxon ONE do košíku a použití slevového kuponu. Výsledkem nákupu bude licence připsaná do online účtu. Poté postačí jen Cinema 4D nainstalovat a přihlásit se takovým MyMaxon účtem s přidělenou licencí.

Licence jsou vydávány pouze studentům denního studia nebo učitelům na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Licence je určena POUZE pro osobní nekomerční použití na vlastním počítači.

 

 

POŘÍDIT LICENCI - kupon v portálu OnTheHub, licence v eshopu MAXON.net

 

Chcete se naučit pracovat ve 3D?

Podívejte se na přehled našich výukových zdrojů.

Školení  Výukové materiály

Podmínky získání a používání studentských a učitelských verzí

Licence pro studenty

může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta denního studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, registrované ministerstvem školství v ČR nebo na Slovensku

Licence pro učitele

mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 6 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 5 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti

  • Chybí doklad o studiu nebo doklad o statusu učitele, nebo je tento doklad neplatný či jinak nesplňuje požadavky na průkaznost údajů o statusu uživatele, formě či zbývající délce studia.
  • Zaslané informace nejsou kompletní nebo jsou nesprávné. Zkontrolujte je a pošlete žádost znovu.
  • Překročili jste maximální počet žádostí o vydání student/učitel licence k dané verzi produktu.
  • Nesplňujete podmínky pro poskytnutí student/učitel licence programu CINEMA 4D. Kontaktujte prosím na místního partnera výrobce - Digital Media s.r.o. - na stránkách http://www.cinema4d.cz/.
  • Informace z dokladu o studiu neodpovídají informacím zadaným do formuláře. Doplňte prosím korektní údaje nebo se obraťte na místního partnera společnosti MAXON.