© Dylan Kowalski

© Damian Swiderski

 

© Uli Staiger

Školení

© Josef Bsharah

© Emanuel Ammann

© Chris Clor

© Vladimir Petkovic

Cinema 4D pro studenty a učitele

Funkčně shodné s komerčními verzemi.
Přístup do výukového portálu Cineversity
Pouze pro nekomerční využití.

Podmínky získání a použití licence

Licence je vystavována s platností na dobu 6 měsíců.
Od 30.9.2020 jsou tyto licence zpoplatněny administrativním poplatkem 3,33 EUR s DPH za vystavení licence, i každé budoucí prodloužení platnosti licence.

Při nákupu je třeba nejdříve prokázat status zájemce (portál OnTheHub). Po úspěšném potvrzení statusu získává zájemce slevový kupon pro zakoupení licence přímo online v eshopu Maxon.net, s úhradou platební kartou. Žadatel si na Maxon.net zřídí účet - své MyMaxon ID (pokud jej ještě nemá zřízen), a v eshopu Maxonu provede nákup - vložení běžné roční licence produktu Maxon ONE do košíku a použití slevového kuponu. Výsledkem nákupu bude licence připsaná do online účtu. Poté postačí jen Cinema 4D nainstalovat a přihlásit se takovým MyMaxon účtem s přidělenou licencí.

Licence jsou vydávány pouze studentům denního studia nebo učitelům na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Licence je určena POUZE pro osobní nekomerční použití na vlastním počítači.

 

 

POŘÍDIT LICENCI - přímo na stránkách výrobce MAXON.net

 

Chcete se naučit pracovat ve 3D?

Podívejte se na přehled našich výukových zdrojů.

Školení  Výukové materiály

Podmínky získání a používání studentských a učitelských verzí

Licence pro studenty

může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta denního studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, registrované ministerstvem školství v ČR nebo na Slovensku

Licence pro učitele

mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 6 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 5 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti

  • Chybí doklad o studiu nebo doklad o statusu učitele, nebo je tento doklad neplatný či jinak nesplňuje požadavky na průkaznost údajů o statusu uživatele, formě či zbývající délce studia.
  • Zaslané informace nejsou kompletní nebo jsou nesprávné. Zkontrolujte je a pošlete žádost znovu.
  • Překročili jste maximální počet žádostí o vydání student/učitel licence k dané verzi produktu.
  • Nesplňujete podmínky pro poskytnutí student/učitel licence programu CINEMA 4D. Kontaktujte prosím na místního partnera výrobce - Digital Media s.r.o. - na stránkách http://www.cinema4d.cz/.
  • Informace z dokladu o studiu neodpovídají informacím zadaným do formuláře. Doplňte prosím korektní údaje nebo se obraťte na místního partnera společnosti MAXON.