Kontaktujte nás

Kde nás najdete

Chráníme Vaše soukromí

 

© Marijn Raeven

Emailový zpravodaj

Obchodní podmínky eshopu

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě kupní nebo licenční smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Digital Media s.r.o.
Hamerská 215/7 
779 00 Olomouc
Tel: (+420) 585 227 272
Fax: (+420) 585 436 737
IČO: 25835513
DIČ: 379-25835513

Společnost Digital Media s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20543.
(dále jen „prodávající“)  
a
kupující, jako jiná fyzická či právnická osoba (dále jen „kupující“).

Kupující při podání objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součásti vzniklé kupní či licenční smlouvy.

Uzavření smlouvy

Seznamy zboží a jejich popisy jsou umístěné na webových obchodních stránkách prodávajícího digitalmedia.cz, obchod.digitalmedia.cz, vray.cz, cinema4d.cz nebo rhinocad.cz a mají pouze informativní charakter. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené u zboží v měnách jsou vždy aktuální a platné pokud nedošlo k nečekaným chybám či omylům. Ceny jsou jednotkové a nejsou uvedeny včetně možných poplatků, které bude nutné vzhledem k charakteru objednávky ještě připočíst např. za dopravu, dobírku, technickou podporu, instalace a další s tím spojené náklady za materiály a služby.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případech, kdy došlo k chybnému zveřejnění ceny či nesouhlasu kupujícího s dalšími příslušnými poplatky, kdy za závazné a platné je bude prodávající pokládat až po odsouhlasení a potvrzení těchto cen příslušným obchodním pracovníkem prodávajícího kupujícímu. Od kupní smlouvy má prodávající právo odstoupit  i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.

Výběr zboží či licencí

Kupující provede výběr tím, že přesně určí prodávajícímu množství, název a kód požadovaného zboží/licence/služby některým z níže uvedených způsobů:

 • na stránkách elektronického obchodu prodávajícího „vloží“ dané vybrané zboží/službu/licenci do elektronického nákupního košíku a dokončí objednávkový proces
 • zašle email na emailovou adresu prodávajícího s přesným soupisem zboží/služeb/licencí
 • vybere zboží/službu/licenci osobně a nahlásí osobně u obchodníka prodávajícího

Prodávající nenese odpovědnost za správný výběr zboží/služeb/licencí kupujícího a není zodpovědný za škody způsobené nevhodným výběrem.

Vytvoření a zpracování objednávky

Pro objednání kupující vyplní na webovém rozhraní z elektronického košíku objednávkový formulář, zaregistruje své údaje kupujícího a odešle objednávku nebo veškeré potřebné údaje zašle písemně (elektronicky) na emailovou adresu prodávajícího.

Jedná se zejména:

 • kompletní informace o objednávaném zboží (výpis košíku)
 • požadovaný způsob úhrady v návaznosti na požadovaném způsobu dodání
 • informace o kupujícím (fakturační, korespondenční a dodací údaje)
 • další údaje nezbytné pro zpracování objednávky (například potvrzení o studiu v případě obejdnávky studentských licencí software apod.)

Před zasláním kompletní objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky zapsal. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající přijetí objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodejce nenese zodpovědnost za vady vzniklé vinou třetích stran (komunikačními prostředky, spamovými filtry, nekompatibilitou zařízení apod.)  nebo vyšší mocí.

Prodávají si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávky v případě, že kupující objednává licence software:

 • které jsou výrobcem označeny jako licence dostupné pouze pro omezený okruh uživatelů (např. licence pro studenty, školy, státní správu, licence vyhrazenmé pouze pro majitele předchozích verzí software apod.) a kupující: i/nesplňuje podmínky stanovené výrobcem /ii nedodá všechny doplňující informace a dokumenty nezvratně prokazující jeho příslušnost do výrobcem stanoveného okruhu uživatelů /iii při objedenávce poskytnul prodávajícímu zavádějící údaje.
 • sídlo nebo trvalé bydlište kupujícího je mimo území Evropské unie

Platební podmínky

Kupující je povinen za objednané zboží v určeném termínu zaplatit.

Prodávající nabízí tyto možnost platby:

 • Kreditní kartou on-line – přijímáme karty typu Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic prostřednictvím platební brány internetových obchodů prodávajícího. Prodávající bez předchozího potvrzení a odsouhlasení ceny může požadovat doplatek, pokud tento z důvodu chyby, omylu nebo souvisejících plateb nastane.
 • Dobírkou - určeno pro dodávky zboží fyzického charakteru, nelze použít u elektronicky dodávaných věcí. Veškeré zboží objednané na dobírku v celkové hodnotě nad 3000 Kč bez DPH v rámci ČR dodáváme bez poplatků za dobírku, do 3000 Kč bez DPH je účtováno doběrečné 50 Kč bez DPH. (UPOZORNĚNÍ: úhrada doběrečného formou platby bankovní kartou při převzetí zásilky je možná). Zboží objednané na dobírku do SR v celkové hodnotě nad 120 EUR bez DPH je rovněž bez poplatků za dobírku, do 120 EUR bez DPH je účtováno doběrečné 4 EUR bez DPH. (UPOZORNĚNÍ: do SR zasíláme na dobírku POUZE přepravkou PPL (ne poštou))
 • Bankovním převodem - na základě zálohové faktury nebo výzvy k platbě převedete peníze za zboží na náš účet. Po připsání částky na náš účet je zboží bez zbytečných odkladů zasláno bez jakýchkoliv dalších poplatků. Objednané zboží dodáváme až po úplném uhrazení zálohové platby. Výjimku tvoří instituce státní správy, místní samosprávy nebo školy evidované MŠMT. Ti mohou nakupovat na fakturu se splatností obvykle 7 dnů. Další subjekty mohou obdržet zboží na fakturu pouze po předchozím souhlasu našeho obchodníka (tel. 585 227 272). Celková cena je platně určena až po odsouhlasení a potvrzení ceny našim pracovníkem, nikoliv při elektronickém potvrzení objednávky. Prodávající může požadovat doplatek, pokud tento z důvodu chyby, omylu nebo souvisejících plateb nastane.

Vrácení peněz

Dojde-li k odstoupení od uzavřené smlouvy nebo budou-li kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že vrácení peněžní prostředků může být poníženo o částku poplatků souvisejících s obsluhou peněžních toků. To v těch případech, kde poplatky při původním zaplacení kupujícím byly naúčtovány na vrub prodávajícího.

Dodací podmínky 

Nabízené způsoby dopravy podléhají charakteru zboží/služeb/licencí, možnostem i smluvním podmínkám prodávajícího. Prodávající nenese zodpovědnost za závady v dodání zboží vinou přepravce, vinou vady elektronických komunikačních systémů, vinou třetích stran nebo z důvodu vyšší mocí.

Způsoby dodání

Většina licencí software je dodávána elektronicky, kdy není možné využít platbu na dobírku. Dodávka pak probíhá formou e-mailu, zaslaného na adresu kupujícího s popisem instrukcí k úspěšnému stažení, instalací a aktivací dodávaného software. Elektronická dodávka proběhne bezodkladně až po úplném zaplacení objednávky.

Předbízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny jsou k dispozici na webových stránkách elektronického obchodu při vypořádaní objednávky. Pro přepravu využíváme standardně kurýrní službu PPL, zákazníci ale mají možnost volby jiného druhu přepravy (Česká pošta). Pokud podáte objednávku se zasláním kurýrem PPL na dobírku do 11:00 hodin a zboží je skladem, zásilka k Vám bude doručena následující pracovní den. Objednávky podané později budou odeslány následující pracovní den, doručení opět následující pracovní den po odeslání. Zásilka je doručována kurýrem přímo do sídla Vaší firmy / na adresu bydliště. V případě Vaší nepřítomnosti se kurýr pokusí zásilku dodat následující pracovní den. Poté bude zásilka uložena v příslušné depu PPL a zákazník bude kontaktován na ním uvedené telefonní číslo. Možný je také osobní odběr přímo v naší firmě.

Cena za přepravu

Veškeré zboží objednané v elektronickém obchodě Digital Media v rámci ČR v celkové hodnotě nad 1000 Kč bez DPH dodáváme ZDARMA, do 1000 Kč bez DPH je dodání Českou poštou nebo PPL a je účtováno přepravné dle platného ceníku.

Zboží objednané v rámci SR v celkové hodnotě nad 120 EUR bez DPH je rovněž dodávané zdarma, do 120 EUR bez DPH je dodání Českou poštou nebo PPL a je účtováno přepravné 4 EUR bez DPH. (UPOZORNĚNÍ: poštou zasíláme do SR pouze po předchozí úhradě převodem. V případě požadavku na zaslání na dobírku do SR zasíláme POUZE přepravkou PPL)

Přepravu do zahraničí hradí zákazník dle aktuální ceny přepravce, u větších objednávek se na nákladech částečně podílíme. K přepravě využíváme služeb různých společností (Česká pošta, EMS, DHL, General Parcel apod.) podle typu zásilky a požadavků zákazníka. Pokud máte specifické požadavky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na adrese odchod@digitalmedia.cz nebo telefonicky na 585 557 272.  

Povinnosti při dodání

V případě fyzického zboží je kupující povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodejce, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky bez škodního protokolu není dostatečným důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy či náhradu škody.

V případě licencí software je kupující povinen při dodání licence zkontrolovat údaje o licenci a pokud zjistí jakékoliv nesrovnalosti, informovat o tom neprodleně prodávajícího.

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese sídla. Je-li v záručním listě či příslušném záručním oznámení uvedena třetí strana, uplatní kupující právo u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při předání nemá vady, odpovídá objednanému co se týče kompletnosti i vlastnostem. Kupující převzetím toto potvrzuje. V souladu s § 2121 až 2125 Občanského zákoníku nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Při využití přepravce, přechází na kupujícího nebezpečí škody již předáním věci dopravci v místě předání prodávajícím. Škoda na věci nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu.

Ustanovení uvedená v čl. 1.40 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, na opotřebení, u použitého zboží nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Podmínky pro provozování licence software se řídí Licenčními podmínkami výrobce, které jsou kupujícímu k dispozici před nebo při instalaci software a autorským zákonem. Kupující je povinen se před koupí seznámit s technickými nároky (systémovými požadavky) na provoz software a pokud výrobce software dává zdarma k dispozici zkušební nebo testovací verzi software, má se za to, že kupující měl dostatečnou možnost si ověřit funkčnost software a vhodnost jeho použití na svém hardware. Licence software nemají charatker zboží a je s nimi nakládáno v intencích právních předpisů upravujících autorská díla. Licence se vystavují na konkrétního zákazníka a po zpracování objednávky prodávajícím je nelze vrátit zpět, reklamovat nebo odstoupit od kupní smlouvy v časové lhůtě 14 dnů jak je tomu běžně u výrobků s charakterem zboží, ledaže by výrobce software takové vrácení licence umožňoval - v těchto případech se postupuje dle pokynů výrobce.

Další ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí že na základě § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy při:

 • dodání digitálního obsahu (včetně software), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

Kupující právnická osoba není oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Bude-li umožněno kupující právnické osobě odstoupit od kupní smlouvy, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o prodejcem určenou hodnotu.

Nepodnikající fyzická osoba má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je povinen předat prodávajícímu zboží na vlastní náklady nejpozději do čtrnácti dnů ode dne převzetí. Zboží má vrátit úplné, nepoužité a nepoškozené, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství a souvisejících bonusů a dárků, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Ze zbožím je povinen předložit i kopie nebo originály daňových dokladů, které se zbožím dostal.

Kupující nepodnikatel souhlasí se snížením hodnoty vráceného zboží, které vzniklo opotřebením v důsledku nakládání s tímto zbožím.

Fyzicky poškozené zboží má prodávající právo odmítnout vzít zpět, je předmětem škody, nikoliv vrácení.

Prodávající vrátí peněžní prostředky, snížené o hodnotu opotřebení, kupujícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatnou, pokud došlo k nepravdivě nahlášeným údajům, neoprávněně objednávanému či získanému zboží, služby či licencí, k nákupu v rozporu se zákony, dobrými mravy či na základě podvodu či zneužití nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn požadovat odškodné, úroky i smluvní pokutu rovnající se ceně objednávky z důvodu bezdůvodného obohacení dle § 2991 až § 3005 Občanského zákoníku.
Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

 

Závěrečná ustanovení 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou stranami řešeny prioritně mimosoudní cestou.