© Dylan Kowalski

© Stefano Bertelli

Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ)

Odpovědi na časté otázky ohledně programu Cinema 4D

Instalace a používání

Jak spustím Cinemu 4D v jiné jazykové verzi?

Instalátor Cinemy 4D standardně nainstaluje anglickou jazykovou verzi programu. Pokud chcete program používat v jiném jazykové verzi (české, německé, ruské, polské apod.), postupujte následovně:

 • Po instalaci a spuštění Cinemy 4D si stáhněte pomocí On-Line Updateru příslušný jazykový balíček. On-line updater vyskočí automaticky po prvním spuštění programu nebo vždy, když je k dispozici nějaká aktualizace. Pokud okno On-Line updateru nevidíte, můžete ho vyvolat pomocí menu Help » Check for updates
 • V okně On-line updateru najděte příslušný jazykový balíček (např. Czech), zaškrtněte ho a klikněte na tlačítko Continue. Pokud v seznamu český jazykový balíček nevidíte, zkontrolujte ještě záložku Optional. Pokud není ani tam, je možné, že už byl dříve nainstalován (bude v seznamu na záložce History) a pak stačí v Preferencích programu nastavit češtinu jako výchozí jazyk (viz. níže)  Po instalaci jazykového balíčku budete dotázáni, zda chcete tento jazyk používat jako výchozí. Ať zvolíte cokoliv, vždy budete mít možnost přepnutí do jiného jazyku v Předvolbách Cinemy 4D (viz. níže) • Přepínání mezi jazykovými verzemi lze následně provádět v předvolbách programu v menu Edit » Preferences (Úpravy » Předvolby) v položce Interface » Language (Rozhraní » Jazyk).


Jak u plovoucích licencí nastavit automatické propojení na Maxon License Server?

Pokud používáte plovoucí licence Cinemy 4D ve spojení s Maxon License Serverem, při spuštění Cinemy 4D budete muset zadat informaci o IP adrese licenčního serveru (záložka License Server ve správci licencí). Tato informace se ale ukládá do uživatelské složky, takže pokud se na daném počítači přihlásí někdo jiný, bude muset zadat IP adresu licenčního serveru znovu. To může způsobovat komplikace při hromadných instalacích ve větších organizacích a na školách, kde má každý uživatel vlastní přihlašovací údaje. Řešením tohoto problému je přidání odpovídajícího parametru do konfiguračnáího souboru a to následujícím způsobem:

 • Otevřete složku s instalací Cinemy 4D na daném počítači a přejděte do podsložky resource
 • V Zápisníku otevřete soubor config.txt
 • Najděte řádek s položkou g_modulePath a pod tento řádek přidejte pomocí klávesy Enter řádek nový
 • Do tohoto nového řádku zadejte příkaz ve tvaru g_licenseServerUrl="http://[ip adress]:[port]", přičemž místo položky ip adress vepište IP adresu počítače, na kterém běží Maxon License Server a místo položky port zadejte číslo portu. Ten je standardně 5264, pokud jste si na licenčním serveru nenastavili jiný.
 • Uložte upravený soubor config.txt

Pokud nyní spustíte program Cinema 4D, program se automaticky propojí s licenčním serverem, aniž by se na začátku zobrazilo okno správce licencí. Tento soubor pak můžete překopírovat na všechny ostatní počítače.

Upozornění: pokud nainstalujete jakoukoliv aktualizaci Cinemy 4D, vaše konfigurace se přepíše originálním souborem a celou proceduru je nutné opakovat.

Licencování

Jaký je rozdíl mezi individuálními a firemními plovoucími licencemi?

Individuální licence jsou vázány na email a heslo konkrétní osoby. Uživatel se přihlašuje při prvním spuštění Cinemy na daném počítači. Po ověření licence můžet být počítač offline až 14 dnů. Pokud chcete Cinemu 4D použít na jiném počítači, postačí se nejprve na původním počítači ze Cinemy odhlásit (viz. sekce "Lze jednu individuální licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?") a poté se přihlásit na jiném počítači do instalace Cinemy. Při použití na jiném počítači NENÍ nutné od verze 21 Cinemu odinstalovávat z původního PC.

Individuální MULTI licence (od 3 a více licencí) umožňují navíc správu licencí - jsou vázány na email a heslo správce licencí. Ten může libovolně přidělovat a odebírat licence jednotlivým uživatelům. Každý uživatel pak může Cinemu používat na kterémkoliv počítači po přihlášení.

Plovoucí licence jsou určeny primárně pro použití ve firmách, kde potřebují licence sdílet větším počtem uživatelů (například 2 licence budou sdíleny 10 různými uživateli). Jakmile jeden pracovník ukončí práci v Cinemě 4D, licence bude okamžitě volná pro spuštění na jiném počítači. Ověřování neprobíhá online jako u individuálních licencí, ale po lokální síti přes Maxon License Server (MLS), který je dodáván zdarma. Offline použití není možné, počítač s instalovaným licenčním serverem musí být vždy online.

Je Cinema 4D dostupná jen formou časově omezené licence?

NIKOLIV! Cinemu 4D si nadále můžete pořídit ve formě TRVALÉ licence, zde se v nabídce Maxonu nic nemění. S prodejem trvalých licencí a upgradů se počítá i do budoucna.
Cinema 4D je nabízena i nadále ve variantě licence trvalé časově neomezené, pouze již bez možnosti dokoupení předplatného upgradů (servisní smlouvy MSA). Pro zákazníka to znamená jen to, že si budoucí verzi nemohou předplatit za nižší cenu, ale po jejím vydání si budou moci zakoupit standardní upgrade trvalé licence.

NOVĚ byla upravena nabídka časově omezené varianty - přibyla nabídka licencí časově omezených na jeden až tři roky (tzv. Subscription). Vybrané funkce nabízí výrobce přednostně pro tyto časové licence, ale ani zákazník s trvalou licencí o ně nebude ochuzen - budou k dispozici v nejbližším vydaném placeném upgradu trvalé licence.
Přehled cen jednotlivých variant je k dispozici na stránce prodeje.

Všichni zákazníci, kteří obdrželi Cinemu 4D R21 v rámci předplatného upgradů MSA, obdrželi trvalou (tedy časově neomezenou) licenci programu!

Musím být neustále on-line kvůli novému ověřování licence Cinemy 4D?

Ne, u standardních (neplovoucích) licencí dochází k on-line ověření uživatele při prvním spuštění programu na daném počítači a pak můžete být off-line až po dobu 14 dnů.
V případě plovoucích licencí musí být na internetu jen počítač s instalovaným licenčním servrem Maxon License Server. Jednotlivé počítače se Cinemou 4D pak musejí mít funkční propojení k počítači s licenčním serverem po lokální síti.

Lze jednu individuální (neplovoucí) licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?

Cinema 4D R20 (neplovoucí licence) a starší: NE, pokud nemáte aktivní servisní smlouvu MSA (ta dovoluje nesouběžný provoz na pracovním a domácím PC či notebooku). V případě potřeby instalace na jiném PC musíte program na původním PC odinstalovat.

Cinema 4D 21 s novější: ANO, nový způsob licencování pomocí přihlašovacího jména a hesla umožňuje uživatelům nainstalovat program na více počítačích a používat ho tam, kde jste přihlášeni. Po spuštění Cinemy 4D a přihlášení uživatele se licence aktivuje k danému počítači. Uvolnění licence pro jiný počítač můžete provést některým z následujících způsobů:

VARIANTA 1 - pokud jste u počítače, kde běží Cinema 4D s Vašim přihlášením

 • ukončíte Cinemu 4D pomocí příkazu:
  • Windows: File / Quit and Free License (Soubor / Ukončit a uvolnit licenci)
  • macOS: Cinema 4D / Quit and Free License (Cinema 4D / Ukončit a uvolnit licenci)

VARIANTA 2 - pokud nejste u počítače, kde jste naposledy spustili Cinemu 4D pod vašim účtem

 • přihlaste se z libovolného počítače ke svému on-line účtu MyMaxon
 • na stránce MyLicenses uvidíte seznam aktivních licencí
 • na záložce My Licenses si najdete příslušnou licenci a pomocí tlačítka Release License ji na dálku "odeberete" z daného počítače
Lze jednu licenci Cinemy 4D 21 a novější sdílet různými uživateli?

V případě standardních (neplovoucích) licencí může jeden uživatel používat jen tu licenci, vázanou na jeho přihlašovací jméno a heslo. Tuto jednu licenci však smí uživatel používat na různých počítačích, v daném okamžiku však jen na jednom zařízení - více viz. "Lze jednu licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?". Sdílení přihlašovacích údajů s jinými osobami je zakázáno v rámci licenčního ujednání.

Je možné zakoupit plovoucí licence, sdílené mnoha různými uživateli ve firmě?

Ano. Plovoucí varianty Cinemy 4D lze zakoupit v minimálním počtu dvě a více licencí. Součástí dodávky je zdarma distribuovaný Maxon License Server, který řídí přidělování a přerozdělování licencí jednotlivým počítačům v síti. Více informací najdete na stránce firemní plovoucí licence

Je Cinema 4D multiplatformní (Windows / macOS)?

Ano, Cinema 4D je dodávána jako multiplatformní produkt, což umožňuje vaši licenci používat jak na počítačích s operačním systémem Windows, tak macOS. Konkrétní požadavky na hardware a operační systém najdete na stránce systémových požadavků.

A co podpora Linuxu?

Pro platformu Linux je v tuto chvíli nabízen TeamRender Client (klient pro rendering po síti) a Maxon License Server pro správu plovoucích instalací Cinemy 4D.

Je Cinema 4D stále nabízena ve verzích Prime, Broadcast, Visualize a Studio?

Od verze R21 Maxon sloučil celou produktovou do jednoho produktu (dříve označovaného jako Studio), který nabízí všechny nástroje a funkce. Pro majitele starších verzí Cinemy 4D Prime, Broadcast, Visualize a Studio jsou k dispozici upgrady na trvalé licence Cinemy 4D R21 nebo zvýhodněné nabídky na přechod na časově omezené Subscription varianty nové verze.

Lze licenci Cinemy 4D převést / přeprodat na jiný subjekt?

Cinema 4D R20 starší: Ano, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • oba subjekty sídlí ve stejném teritoriu, kde byla licence pořízena (v našem případě EU)
 • původní vlastník licence podepíše protokol o zneplatnění licencí
 • nový nabyvatel licence podepíše protokol o přistoupení k licenčnímu ujednání*

Cinema 4D R21 Permanentní licence: Ano, musí se však dodržet všechny náležité kroky. Pro více informací o převodu časově neomezených licencí nás kontaktujte.

Cinema 4D S22 Subscription: Ne, po dobu platnosti licence NELZE licenci převést na jiného majitele. Postačí ale licenci na další období neprodlužovat.

Kde můžu najít licenční číslo Cinemy 4D LITE (pro zákazníky, kteří chtějí využít upgrade na plnou verzi Cinemy 4D)

Cinema 4D LITE se instaluje automaticky při instalaci programu Adobe AfterEffects. Nedá se ale spustit přímo z Windows nebo macOS, vždy je spouštěna až z prostředí AfterEffects.

Postup pro uživatele Adobe AfterEffects 2020

 • Cinema 4D Lite v AfterEffects 2020 již nepoužívá licenční číslo - místo toho je potřeba provést aktivaci programu pro vybranou emailovou adresu
 • založte si uživatelský účet na stránkách my.maxon.net - použijte prosím email, který pak budete využívat i pro zakoupení plné verze Cinemy 4D
 • spusťte Adobe AfterEffects CC 2020 nebo novější a vytvořte nový projekt
 • do scény přidejte nový Cinema 4D objekt prostřednictvím menu File / New / Maxon C4D File
 • pokud máte na svém počítači nainstalovánu plnou nebo zkušební verzi Cinemy 4D, zobrazí se vám dialogové okno, kde budete požádáni o určení, zda se má otevřít Cinema 4D Lite nebo plná/zkušební verze Cinemy 4D - zvolte Cinemu 4D Lite.
 • přihlašte se uživatelským účtem Maxon
 • otevře se správce licencí Cinemy 4D a v něm uvidíte položku Cinema 4D lite- vpravo klikněte na tlačítko Activate

 • tím je vše dokončeno a můžete nám poslat objednávku na přechod z Cinema 4D Lite na plnou verzi Cinema 4D - do objednávky prosím uveďte email, na který jste Cinemu 4D Lite aktivovali

Postup pro uživatele Adobe AfterEffects 2019 nebo starších verzí

 • spusťte Adobe AfterEffects CC a vytvořte novou scénu (nebo otevřete nějakou existující)
 • do této scény přidejte nový Cinema 4D objekt prostřednictvím menu File / New / Maxon C4D File
 • spustí se Cinema 4D Lite a v informačním okně uvidíte položku C4D Lite ID ve formátu xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
 • tuto informaci zkopírujte a přidejte do poznámky v objednávce nebo pošlete emailem na naše obchodní oddělení

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!

Kontaktujte nás