© Dylan Kowalski

© Stefano Bertelli

Odpovědi na často kladené dotazy (FAQ)

Odpovědi na časté otázky ohledně programu Cinema 4D

Instalace a používání

Jak spustím Cinemu 4D v jiné jazykové verzi?

Instalátor Cinemy 4D standardně nainstaluje anglickou jazykovou verzi programu. Pokud chcete program používat v jiném jazykové verzi (české, německé, ruské, polské apod.), postupujte následovně:

 • Po instalaci a spuštění Cinemy 4D si stáhněte pomocí On-Line Updateru příslušný jazykový balíček. On-line updater vyskočí automaticky po prvním spuštění programu nebo vždy, když je k dispozici nějaká aktualizace. Pokud okno On-Line updateru nevidíte, můžete ho vyvolat pomocí menu Help » Check for updates
 • V okně On-line updateru najděte příslušný jazykový balíček (např. Czech), zaškrtněte ho a klikněte na tlačítko Continue. Pokud v seznamu český jazykový balíček nevidíte, zkontrolujte ještě záložku Optional. Pokud není ani tam, je možné, že už byl dříve nainstalován (bude v seznamu na záložce History) a pak stačí v Preferencích programu nastavit češtinu jako výchozí jazyk (viz. níže)  Po instalaci jazykového balíčku budete dotázáni, zda chcete tento jazyk používat jako výchozí. Ať zvolíte cokoliv, vždy budete mít možnost přepnutí do jiného jazyku v Předvolbách Cinemy 4D (viz. níže) • Přepínání mezi jazykovými verzemi lze následně provádět v předvolbách programu v menu Edit » Preferences (Úpravy » Předvolby) v položce Interface » Language (Rozhraní » Jazyk).


Je Cinema 4D multiplatformní (Windows / macOS)?

Ano, Cinema 4D je dodávána jako multiplatformní produkt, takže vaši licenci můžete používat jak na počítačích s operačním systémem Windows, tak macOS. Konkrétní požadavky na hardware a operační systém najdete na stránce systémových požadavků.

A co podpora Linuxu?

Pro platformu Linux je v tuto chvíli nabízen TeamRender Client (klient pro rendering po síti) a Maxon License Server pro správu plovoucích instalací Cinemy 4D.

Jak u plovoucích licencí nastavit automatické propojení na Maxon License Server?

Upozornění: využití plovoucích licencí přidělovaných Maxon licenčním server je možné pouze pro verze Cinemy 4D S26 a starší.

Pokud používáte plovoucí licence Cinemy 4D ve spojení s Maxon License Serverem, při spuštění Cinemy 4D budete muset zadat informaci o IP adrese licenčního serveru (záložka License Server ve správci licencí). Tato informace se ale ukládá do uživatelské složky, takže pokud se na daném počítači přihlásí někdo jiný, bude muset zadat IP adresu licenčního serveru znovu. To může způsobovat komplikace při hromadných instalacích ve větších organizacích a na školách, kde má každý uživatel vlastní přihlašovací údaje. Řešením tohoto problému je přidání odpovídajícího parametru do konfiguračnáího souboru a to následujícím způsobem:

 • Otevřete složku s instalací Cinemy 4D na daném počítači a přejděte do podsložky resource
 • V Zápisníku otevřete soubor config.txt
 • Najděte řádek s položkou g_modulePath a pod tento řádek přidejte pomocí klávesy Enter řádek nový
 • Do tohoto nového řádku zadejte příkaz ve tvaru g_licenseServerUrl="http://[ip adress]:[port]", přičemž místo položky ip adress vepište IP adresu počítače, na kterém běží Maxon License Server a místo položky port zadejte číslo portu. Ten je standardně 5264, pokud jste si na licenčním serveru nenastavili jiný.
 • Uložte upravený soubor config.txt

Pokud nyní spustíte program Cinema 4D, program se automaticky propojí s licenčním serverem, aniž by se na začátku zobrazilo okno správce licencí. Tento soubor pak můžete překopírovat na všechny ostatní počítače.

Upozornění: pokud nainstalujete jakoukoliv aktualizaci Cinemy 4D, vaše konfigurace se přepíše originálním souborem a celou proceduru je nutné opakovat.

Přehled nejčastějších dotazů k instalaci Cinema 4D na stránkách výrobce

Více o instalaci na stránkách MAXON PODPORA.

Přehled nejčastějších dotazů k licenčnímu serveru Maxon na stránkách výrobce

Více o licenčním serveru na stránkách MAXON PODPORA.

Přehled nejčastějších dotazů k Team Renderu na stránkách výrobce

Více o Team Renderu na stránkách MAXON PODPORA.

Správa licencí

Jak mohu změnit / aktualizovat emailovou adresu pro SPRÁVU LICENCÍ MyMaxon?

Změnu emailové adresy lze nyní provést přímo v účtu MyMaxon.

Po přihlášení do https://my.maxon.net/ svým MyMaxon ID přejděte na záložky Profile / Profil :

Profile

Níže rozbalte volbu Emails, klikněte na Edit a vepište novou emailovou adresu:


Add New email address

Po odkliknutí Vám bude zalán mailem ověřovací email, který je nutné obratem potvrdit.

Po úspěšném potvrzení se předbídne volba funkce pro takto vloženou novou emailovou adresu - pokud si přejete jej využívat jako nové přihlaševací jméno pro správu licencí, zvolte USE AS SIGN-IN EMAIL :


Email Verification

Více také na Maxon Podpora .

TEAMS - Jak přidělit týmové licencí jednotlivým uživatelům podle emailu?

Maxon nabízí také variantu týmových licencí.

U tohoto typu licencí se jednotlivé licence přidělují konkrétním uživatelům dle jejich MyMaxon ID - každý uživatel musí být předem v Maxonu registrován (nastaven své přihlašovací jméno (email) a heslo).
Jsou-li v účtu licence týmové plovoucí, je možné takové licence přidělit také skupinám uživatelů.
Správce nastaví seznam uživatelů/skupin a poté pouhým přetažením licence přidělí nebo odebere.

Pro bližší popis je k dispozici instruktážní video a dokumentaci . Více také v účtu MyMaxon na záložce TEAMS.

Přehled nejčastějších dotazů ke Správě licencí Cinema 4D na stránkách výrobce

Více o správě licencí na stránkách MAXON PODPORA.

Licencování

Jaké jsou rozdíly mezi individuální, týmovou a plovoucí licencí?

INDIVIDUÁLNÍ licence

je vystavena na konkrétního uživatele (MyMaxon ID) - email a heslo konkrétní osoby, které je nutné zadat po prvním spuštění Cinemy na konkrétním počítači.
Použití licence nevyžaduje neustálé připojení k internetu. Po ověření licence můžete být počítač offline až 14 dnů.
Pokud chcete Cinemu 4D použít na jiném počítači, musíte se nejprve na původním počítači odhlásit ("Lze jednu individuální licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?") a přihlásit se na jiném.
Instalací může být více, i různých verzí - aktuální nebo vybrané starší (max. 3 roky zpět), s tím že aktivní vždy pouze jedna v daném čase.
Jeden účet může obsahovat i více individuálních licencí, při použití je třeba se do všech instalací přihlásit stejným účtem. Maximálně je možné souběžně využívat tolik instalací, kolik je zakoupených licencí.

 

TÝMOVÁ licence

je nvíc s možností správy licencí - přidělování jednotlivých licencí konkrétním uživatelům, dle jejich MyMaxon ID.
Pořízení je podmíněno nákupem minimálně TŘÍ týmových licencí. Každý uživatel musí být v Maxonu registrován (nastaven své MyMaxon ID). To je poté použito pro spuštění instalace Cinema 4D. A to jak v aktuální verzi 2024, tak vybraných starších instalacích (max. 3 roky zpět), vždy jedné v daném čase.
>>> VIDEO popisující SPRÁVU TEAMOVÝCH LICENCÍ
(nápověda: pro aktivaci CZ titulků klikněte na ikonu CC - poté na ozubené kolo pro
nastavení - zvolte Subtitles: Auto-translate - a ze seznamu vyberte Czech.)

 

PLOVOUCÍ TÝMOVÉ licence

jsou určeny primárně pro firmy/organizace s požadavkem sdílení licencí větším počtem uživatelů, než je zakoupených licencí. Pořízení je podmíněno nákupem minimálně PĚTI plovoucích licencí. Při uvolnění licence jedním uživatelem je licence do 15 minut k dispozici pro kohokoliv dalšího ve skupině uživatelů.
>>> VIDEO popisující SPRÁVU PLOVOUCÍCH LICENCÍ
(nápověda: pro aktivaci CZ titulků klikněte na ikonu CC - poté na ozubené kolo pro
nastavení - zvolte Subtitles: Auto-translate - a ze seznamu vyberte Czech.)

Systém přidělování licencí:

 • v online z účtu správce licencí - je nastavena skupina/ny a do té přiděleni konkrétní uživatelé. Zde je nutnost registrace každého uživatele v Maxonu pro zřízení si svého MyMaxon ID. Výhodou je možnost využívat licenci i mimo firemní síť.

Důležité upozornění - plovoucí licence jsou k dispozici pouze pro kompletní sadu MAXON ONE, při minimálním počtu 5 licencí, a s cenou o asi 60% vyší ve srovnání s licencí individuální.

Je Cinema 4D dostupná jen formou časově omezené licence?

NIKOLIV! Cinemu 4D si nadále můžete pořídit ve formě TRVALÉ licence, zde se v nabídce Maxonu nic nemění. S prodejem nových trvalých licencí a upgradů se počítá i do budoucna.
Cinemu 4D je nabízena i nadále ve variantě licence trvalé časově neomezené, pouze již bez možnosti přikoupení předplatného upgradů. Pro zákazníka to znamená jen to, že si budoucí verzi nemohou předplatit, ale po jejím vydání si budou moci zakoupit standardní upgrade trvalé licence.

Přehled cen jednotlivých variant je k dispozici na stránce prodeje.

Musím být neustále on-line kvůli novému ověřování licence Cinemy 4D?

Ne, u standardních (neplovoucích) licencí dochází k on-line ověření uživatele při prvním spuštění programu na daném počítači a pak můžete být off-line až po dobu 14 dnů. V případě firemních plovoucích licencí musí být na internetu jen počítač, kde běží zdarma dodávaný Maxon License Server. Jednotlivé počítače s Cinemou 4D pak musejí mít funkční připojení k licenčnímu serveru po lokální síti.

Lze jednu individuální nebo týmovou (neplovoucí) licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?

Cinema 4D R20 (neplovoucí licence) a starší: NE, použití na více počítačích není povoleno. V případě potřeby instalace na jiném PC je vyžadováno program na původním PC odinstalovat.

Cinema 4D R21 a novější: ANO, nový způsob licencování pomocí MyMaxon ID (přihlašovací jméno a heslo) umožňuje uživateli nainstalovat program na více počítačích a používat ho tam, kde je v Cinemě přihlášen. Po spuštění Cinemy 4D a přihlášení uživatele se licence aktivuje k danému počítači. Uvolnění licence pro jiný počítač můžete provést některým z následujících způsobů:

VARIANTA 1 - pokud jste u počítače, kde běží Cinema 4D s Vašim přihlášením

 • ukončíte Cinemu 4D pomocí příkazu:
  • Windows: File / Quit and Free License (Soubor / Ukončit a uvolnit licenci)
  • macOS: Cinema 4D / Quit and Free License (Cinema 4D / Ukončit a uvolnit licenci)

VARIANTA 2 - pokud nejste u počítače, kde jste naposledy spustili Cinemu 4D pod vašim účtem

 • přihlaste se z libovolného počítače ke svému on-line účtu MyMaxon
 • na stránce MyLicenses je k dispozici seznam aktivních licencí
 • na záložce My Licenses si najdete příslušnou licenci a pomocí tlačítka Release License ji na dálku "odeberete" z daného počítače
Lze jednu licenci Cinemy 4D sdílet různými uživateli?

V případě individuálních (neplovoucích) licencí verze R21 a novější může jeden uživatel používat jen tu licenci, vázanou na jeho MyMaxon ID (přihlašovací jméno a heslo). Tuto jednu licenci však smí uživatel používat na různých počítačích, v daném okamžiku však jen na jednom zařízení - více viz. "Lze jednu licenci Cinemy 4D používat na více počítačích?". Sdílení přihlašovacích údajů s jinými osobami je zakázáno v rámci licenčního ujednání.

Je možné zakoupit plovoucí licence, sdílené mnoha různými uživateli ve firmě?

Ano. Plovoucí variantu Cinema 4D lze zakoupit v minimálním počtu PĚTI a více licencí. S přidělením licencí online nebo lokálně. Součástí dodávky plovoucích licencí je také Maxon License Server pro variantu přidělování a přerozdělování licencí jednotlivým počítačům po místní síti. Více informací najdete na stránce firemní plovoucí licence

Lze licenci Cinemy 4D převést / přeprodat na jiný subjekt?

Trvalá licence Cinema 4D R20 a starší: Ano, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • oba subjekty sídlí ve stejném teritoriu, kde byla licence pořízena (v našem případě EU)
 • původní vlastník licence podepíše protokol o zneplatnění licencí
 • nový nabyvatel licence podepíše protokol o přistoupení k licenčnímu ujednání*

Trvalá licence Cinema 4D R21 a novější: Ano, musí se však dodržet všechny náležité kroky. Pro více informací o převodu časově neomezených licencí nás kontaktujte.

ROČNÍ licence Cinema 4D: Nelze, ale postačí při expiraci platnost licence dále neprodlužovat.

Jak aktivovat edici Cinemy 4D LITE (pro zákazníky, kteří chtějí využít pořízení plné verze Cinema 4D se slevou)

Cinema 4D LITE se instaluje automaticky při instalaci programu After Effects. Nedá se ale spustit přímo z Windows nebo macOS, vždy je spouštěna až z prostředí Adobe After Effects.

Postup pro uživatele After Effects CC

Pokud máte After Effects CC 2019 nebo starší, přeskočte na další odstavec ...

Cinema 4D LITE ve verzích After Effects nepoužívá aktivační číslo - vyžaduje provedení aktivace programu do účtu v Maxonu - nastavením si vlastního MyMaxon ID a do něj licenci LITE aktivovat

 • založíte si uživatelský účet MyMaxon ID na stránkách my.maxon.net (pokud není ještě pro požadovaný email zřízen).
  POZOR - použijte emailovou adresu, pro kterou bude později vyžádáno vystavení plnohodnotné verze Cinema 4D
 • ujistěte se, že na počítači není instalována Cinema 4D
 • instalujte Adobe After Effects – společně s instalací proběhne také instalace doplňku Cinema 4D LITE (pokud není Cinema 4D LITE naisntalována, je možné dodatečně doinstalovat v aplikace Adobe Creative Cloud Desktop, u produktu After Effects, po rozkliku ... a volbě Doplňky)
 • spustíte Adobe After Effects CC a vytvoříte nový projekt
 • do scény přidáte nový New object for Cinema 4D prostřednictvím menuFile / New / Maxon C4D File… .
 • potvrdíte místo uložení nového souboru
 • poté takto vatvořený objekt/souror přetáhnete níže do okna scény/projektu,
 • bude následovat spuštění C4D Lite a otevřete se úvodní okno pro přihlášení svým uživatelským účtem MyMaxon ID - dokončíte přihlášení.
  ( pokud máte na svém počítači nainstalovánu plnou nebo zkušební verzi Cinemy 4D, zobrazí se dialogové okno, ve kterém budete vyzváni pro upřesnění, zda se má otevřít Cinema 4D LITE nebo plná/zkušební verze Cinemy 4D - zvolíte Cinema 4D LITE.)
 • otevře se správce licencí Cinema 4D a v něm již bude zobrazena položka Cinema 4D LITE - potvrdíte aktivaci vpravo klikem na tlačítko ACTIVATE - viz. obrázek níže: • tím je aktivace dokončena a je možno podat objednávku pro přechod na plnou verzi Cinema 4D se slevou pro první rok - ujistěte se, že je v objednávce vyplněno pole s emailem/účtem obsahujím aktivovanou licenci Cinema 4D LITE.

Postup pro uživatele After Effects 2019 nebo starších verzí

Instalace starších verzí After Effects obsahovali edici Cinema 4D LITE s možností aktivace pouze aktivačním kódem. Ten je třeba z instalace získat a doložit s objednávkou.

 • spustíte Adobe After Effects CC a vytvoříte novou scénu (nebo otevřete libovolnou existující)
 • do této scény přidáte nový Cinema 4D objekt prostřednictvím menu File / New / Maxon C4D File
 • spustí se Cinema 4D Lite a v informačním okně se zobrazí položka C4D Lite ID ve formátu xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
 • tuto informaci zkopírujte a přidejte do poznámky v objednávce nebo pošlete emailem na naše obchodní oddělení

Potřebujete více informací?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme!

Kontaktujte nás