© Dylan Kowalski

© Damian Swiderski

 

© Uli Staiger

Školení

© Josef Bsharah

© Emanuel Ammann

© Chris Clor

© Vladimir Petkovic

Zdarma licence pro studenty a učitele

Podmínky pro získání zdarma licence

Licence jsou vydávány pouze studentům denního studia a jejich učitelům, obojí na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Licence je určena pouze pro osobní nekomerční použití na vlastním hardwaru. Kompletní informace o podmínkách vydávání a použití studentských/učitelských licencí

Při registraci je nutné vyplnit pouze základní osobní údaje (jméno, příjmení a email) a také je nutné dodat doklad prokazující studium či zaměstnání na škole.

 • Doklad o studiu (studenti)
  Status studenta musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce (u ISIC karet stačí údaj o platnosti karty).

 • Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)
  Status učitele musí žadatel při registraci prokázat formou naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnání na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Registrace na portálu společnosti MAXON

Pro dosud neregistrované studenty/učitele

 • Přejděte na stránky studentského portálu společnosti MAXON a vyberte si ze seznamu zemí Czech Republic nebo Slovakia.
 • Přečtěte si podmínky ochrany osobních údajů a zaškrtněte políčko "I have read the privacy policy and accept it" a klikněte na tlačítko Continue.
 • Přečtěte si podmínky použití studentských verzí a zaškrtněte políčko "I have read the terms of use and accept it" a klikněte na tlačítko Continue.
 • Klikněte na políčko u jména distributora Digital Media s.r.o. a dole zaškrtněte políčko "I agree to the transfer of my information ...", čímž vyjádříte souhlas s převodem informací nutných pro vyřízení licence do společnosti Digital Media. Klikněte na tlačítko Continue.
 • Zadejte emailovou adresu (na tuto adresu vám bude zasílány informace k aktivaci student/učitel verze) a zvolte si heslo, pod kterým se budete přihlašovat do student/učitel portálu MAXON.
 • Vyplňte požadované osobní údaje (povinné údaje jsou označeny *) (ukázka), přiložte soubor pro doložení statusu studenta/učitele a klikněte na tlačítko Send

Pro již dříve registrované, žádající o novou verzi

 • Přejděte na stránku studentského portálu MAXON a přihlaste se. Přístupové údaje Vám byly zaslány mailem po první žádosti o licenci Cinema 4D. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na odkaz Forgot your password.
 • Na další stránce v levém sloupci klikněte na odkaz GET CINEMA 4D R20 STUDENT (ukázka)
 • Zobrazí se přehled Vašich registračních údajů - zkontrolujte je
 • Jste-li systémem vyzváni, doložte do přílohy potvrzení o studiu/učitelském statusu a na závěr potvrďte SAVE (ukázka)
 • Následně Vaše žádost projde schvalovací procedurou (může trvat až 10 dnů) a poté Vám bude emailem zaslán odkaz na stažení software.

Pro studenty/učitele, kteří si zajistili v termínu po 1.7.2018 touto cestou zdarma student/učitel licenci verze R19 a rádi by přešli na novou verzi R20, bude nabízet nabízí Maxon zjednudušený proces podání žádostí (bez nutnosti opakovaného doložení dokladu).
Všichni ostatní studenti/učitelé musí doložit nový / aktuální dokument potvrzující status studenta/učitele.

Stažení, instalace a aktivace studentské licence

Stažení instalátoru

Pokud jste provedli registraci dle instrukcí výše, měli byste od společnosti MAXON obdržet nejpozději do 10 dnů email s potvrzením o akceptaci aší žádosti. Součástí emailu bude odkaz na student/učitel portál, kam se přihlásíte pomocí emailu a hesla, zvoleného při registraci. Upozornění: v závislosti na nastavení antispamového filtru ve Vašem mailu se může stát, že emaily od společnosti MAXON, zasílané z domény maxon.net, mohou končit ve složce s nevyžádanou poštou. Z tohoto důvodu doporučujeme kontrolovat také obsah této složky!

 • Klikněte na odkaz, který jste obdrželi v e-mailu. Přihlaste se pomocí svého emailu a hesla, které jste zadali při registraci.
 • Stáhněte si ZIP soubor s instalátorem programu CINEMA 4D na svůj disk (odkaz "Download CINEMA 4D installer")
 • Důležité: rozbalte stažený ZIP soubor (POVINNÉ, pravým tlačítkem myši volba Rozbalit).

Instalace

 • Spusťte instalátor
 • Jestliže při pokusu o instalaci dojde k pádu aplikace, s největší pravděpodobností se jedná o problém s ovladači grafické karty nebo váš počítač nesplňuje systémové požadavky. Pokud váš počítač systémové požadavky splňuje, zkuste aktualizovat ovladače grafické karty. Pokud problém stále přetrvává, kontaktujte prosím naši technickou podporu.
 • V prvním kroku instalace budete vyzvání k výběru jazykové verze instalátoru. POZOR - pro zobrazení a výběr češtiny (cz-czech) ze seznamu jazyků je někdy nutné posunout s posuvníkem seznamu! Poté klikněte na tlačítko OK a pokračujte v instalaci.
 • Na další stránce jsou obecné informace k produktu v angličtině. Klikněte na tlačítko Pokračovat dole.
 • Zvolte si typ instalace (ponechte vybránu výchozí volbu CINEMA 4D) a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 • Na další stránce je přehled instalovaných aplikací - ponechte vše v nabízené podobě a klikněte na tlačítko Instalovat nyní.
 • Přečtěte si licenční ujednání, dole pod textem zaškrtněte políčko "Přečetl jsem a souhlasím s licenčním ujednáním" a klikněte na tlačítko Instalovat nyní.
 • Pokud chcete, můžete v tomto kroku nastavit parametry instalace jako jsou umístění instalace na disku a vytvoření zástupců do menu a na plochu. Klikněte na Instalovat nyní.
 • V průběhu instalace na počítačích PC s operačním systémem Windows můžete být vyzváni k souhlasu s instalacemi run-time modulů firmy Microsoft. Tyto moduly jsou nutné pro běh programu, proto jejich instalaci odsouhlaste kliknutím na tlačítka OK, respektive Yes.
 • Po úspěšné instalaci klikněte na tlačítko Dokončit a instalátor spustí nainstalovanou aplikaci.

Aktivace

Pokud je při prvním spuštění CINEMY 4D počítač připojen k internetu, objeví se na obrazovce dvě (navzájem částečně překrytá) okna - okno s aktivací studentské licence a okno s aktualizací produktu. Provedení obou kroků je možné odložit kdykoliv na později (neaktivovaná studentská verze CINEMY 4D neumožňuje ukládat) a nezáleží ani na pořadí jejich provedení, nicméně doporučujeme provést obojí v následujícím pořadí hned při spuštění.

 • Po spuštění Cinemy 4D klikněte na oranžově podbarvený odkaz "Klikněte sem pro získání studentského aktivačního kódu" a přihlaste se pod svým uživatelským účtem.
 • Zažádejte o vygenerování aktivačního kódu. Pokud jste omylem zavřeli dialogové okno s aktivací, můžete ho znovu vyvolat pomocí menu Nápověda / Registrace … (Help / Personalize…)". Pokud o aktivaci nepožádáte, program poběží v režimu zkušební verze, tedy bez možností ukládání dat.
  UPOZORNĚNÍ - aktivace instalace (po obdržení aktivačního klíče) musí být provedena pod STEJNÝM typem internetového připojení (např. přes Wi-Fi) , jako to, při kterém bylo o vygenerování aktivačního kódu zažádáno! (v opačném případě nemusí být aktivační kód akceptován - hláška: kód je nesprávný)

Chcete se naučit pracovat ve 3D?

Podívejte se na přehled našich výukových zdrojů.

Školení  Výukové materiály

Podmínky získání a používání studentských a učitelských verzí

Licence pro studenty

může být vystavena osobě, která má a po nejméně tři následující měsíce bude mít status žáka nebo studenta denního studia na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, registrované ministerstvem školství v ČR nebo na Slovensku

Licence pro učitele

mohou být vystaveny osobám se statusem učitele na výše uvedených školách. Nebo po předchozím souhlasu společnosti MAXON či jejího partnera i pro učitele v jiných nekomerčních vzdělávacích institucích (domy dětí a mládeže apod.).

Firma MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo odmítnout žádost o vydání student/učitel licence v případě jakýchkoliv pochybností ohledně správnosti uživatelem poskytnutých údajů, způsobu využití licence apod.

Časové omezení student/učitel licence

Použití student/učitel licence je vázáno na registraci u firmy MAXON a je limitováno maximálně na období 18 měsíců. Pokud uživatel v průběhu platnosti licence ztratí status studenta (např. z důvodu ukončení studia) nebo učitele, zaniká také jeho právo na další používání student/učitel licence programu CINEMA 4D.

Vyjde-li v období 18 měsíců od vydání licence nová verze programu CINEMA 4D pro studenty/učitele, může student/učitel zažádat o přidělení student/učitel licence k této verzi (u zdarma šířené verze). Nebo novou verzi zakoupit (u placené verze), ale pouze za předpokladu, že splňuje všechna kritéria pro její vydání.

Aktivace

Nainstalovanou student/učitel licenci je nutné tzv. aktivovat. V průběhu aktivačního procesu, zahájeného po prvním spuštění programu, obdrží od výrobce (MAXON) mailem tzv. aktivační kód, který vloží do příslušného dialogového okna. Aktivační kód je vázán na konkrétní hardware, a typ připojení k internetu. Pokud tedy naistaluje volně šířenou student/učitel verzi programu CINEMA 4D na jiný počítač, musí být proveden nový aktivační proces (pro získání nového aktivačního klíče).

Studenti/učitelé mají pro danou konkrétní verzi programu (např. R19) k dispozici maximálně tři aktivace - to znamená, že mohou u jedné verze CINEMY 4D třikrát změnit hardware. Čtvrté a další žádosti o aktivaci mohou být ze strany firmy MAXON odmítnuty bez udání důvodu. Jestliže vyjde nová verze produktu, dotyčný student/učitel zažádá o přidělení licence a bude mu vyhověno, bude mít k této verzi opět k dispozici tři nové aktivace.

Funkční omezení student/učitel licence

Zdarma dodávaná student/učitel licence programu CINEMA 4D vychází z plné komerční verze produktu CINEMA 4D Studio a je s ním z hlediska funkčnosti a výměny dat plně kompatibilní. Obsahuje naprosto stejné funkce a nástroje. Z důvodu absence klasického licenčního čísla nelze do zdarma dodávané student/učitel verze instalovat doplňky a rozšíření, vázané na licenční číslo CINEMY 4D. Taktéž zde chybí modul NET Render pro rozložení výpočtu po síti. Výstupní vizualizace a animace neobsahují žádný vodoznak, a nemají žádné omezení z hlediska maximálního rozlišení.

Zákaz komerčního využití

Upozorňujeme, že použití student/učitel licencí pro jakékoliv komerční účely a aktivity je striktně zakázáno. Mezi komerční aktivity patří zejména jakákoliv činnost prováděná za úplatu nebo nefinanční protiplnění včetně práce na zakázku či šíření vytvořených děl.

Pokud dojde k porušení tohoto bodu ujednání, společnost MAXON nebo jí pověřený partner si vyhrazují právo fakturovat uživateli plnou cenu komerční licence programu CINEMA 4D Studio.

Doklad o studiu (studenti)

Status studenta musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie studentského průkazu. Mezi akceptované studentské průkazy pro ČR a Slovensko patří ISIC karta, vysokoškolský index nebo školou vydané potvrzení o studiu. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci studenta, formu studia a údaje o studiu, ze kterých je zřejmé, že student bude ve studiu pokračovat minimálně po následující tři měsíce.

Doklad o zaměstnání na škole (učitelé)

Status učitele musí žadatel prokázat při online registraci formou přiloženého souboru naskenované kopie potvrzení školy o zaměstnaneckém poměru, na pozici učitele. Doklad musí obsahovat přesnou identifikaci učitele.

Zpracování žádostí o vydání student/učitel licence

Společnost MAXON zahájí zpracování žádosti o přidělení student/učitel licence po přijetí vyplněné online registrace. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti v případě velkého zájmu uživatelů může trvat až 10 dnů. V zájmu hladkého průběhu vyřízení Vaší žádosti se prosím ujistěte, že jste správně vyplnili požadované informace a dodali všechny potřebné dokumenty. Dbejte na správné zadání Vaší e-mailové adresy, při čekání na email od nás zkontrolujte i obsah Vaší složky s nevyžádanou poštou, zda se tam příslušné e-maily náhodou nevyskytují - maily z domény maxon.net.

Možné důvody pro zamítnutí žádosti

 • Chybí doklad o studiu nebo doklad o statusu učitele, nebo je tento doklad neplatný či jinak nesplňuje požadavky na průkaznost údajů o statusu uživatele, formě či zbývající délce studia.
 • Zaslané informace nejsou kompletní nebo jsou nesprávné. Zkontrolujte je a pošlete žádost znovu.
 • Překročili jste maximální počet žádostí o vydání student/učitel licence k dané verzi produktu.
 • Nesplňujete podmínky pro poskytnutí student/učitel licence programu CINEMA 4D. Kontaktujte prosím na místního partnera výrobce - Digital Media s.r.o. - na stránkách http://www.cinema4d.cz/.
 • Informace z dokladu o studiu neodpovídají informacím zadaným do formuláře. Doplňte prosím korektní údaje nebo se obraťte na místního partnera společnosti MAXON.

Probíhá zpracování vašeho požadavku

Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak Digital Media spravuje osobní údaje a respektuje vaše soukromí. Tyto zásady mohou být občas upraveny. Návštěvníkům a uživatelům našich webů doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. Veškeré „osobní údaje“ (které jsou definovány jako jakékoli údaje, jež identifikují osobu, které se tyto údaje týkají, nebo které by mohly být použity pro identifikaci, kontaktování nebo určení polohy této osoby), které shromažďujeme a spravujeme, se budou řídit těmito zásadami ochrany osobních údajů v platném znění. Znění těchto zásad se čas od času mění. Informace o aktualizaci vašich údajů a nastavení naleznete v části s názvem „Aktualizace osobních údajů a nastavení soukromí“. Když zmiňujeme „Digital Media“, máme na mysli subjekt Digital Media s.r.o., který působí jako správce nebo zpracovatel vašich údajů. Další informacer o firmě Digital Media najdete na stránce kontakt

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako návštěvník tohoto webu se můžete zapojit do celé řady činností bez poskytování jakýchkoli osobních údajů. Když se však zaregistrujete k používání webu Digital Media a objednáte si produkty nebo služby za účelem, aby vám byly služby poskytovány, můžeme od vás získat následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje jako email, jméno, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa
 • fakturační údaje jako IČO, DIČ, fakturační adresa
 • informace o vašem statusu studenta nebo učitele v případě nákupu licencí software pro studenty či učitele
 • profilová data a podrobností o vašich nákupech a obsahu, který od nás licencujete.

V závislosti na dané činnosti jsou některé z požadovaných údajů označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné. Pokud neposkytnete povinné údaje spojené s určitou činností, nebudete se moci této činnosti účastnit. Stejně jako v případě většiny webových stránek platí, že při používání tohoto webu mohou Digital Media nebo dílčí zpracovatelé najatí firmou Digital Media také shromažďovat určité technické údaje nebo informace o směrování z vašeho počítače za účelem usnadnění používání tohoto webu a jeho služeb. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a IP adresa vašeho počítače. Tyto proměnné prostředí využíváme k usnadnění a sledování používání tohoto webu a jeho služeb. Digital Media tyto proměnné prostředí využívá také k měření vzorců provozu na tomto webu. Pro účely lepšího porozumění potřebám návštěvníků našeho webu můžeme tyto údaje příležitostně spojit s vašimi osobními údaji.


AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NASTAVENÍ SOUKROMÍ

Digital Media vám na vyžádání poskytne informace o tom, kde jménem třetí strany uchováváme nebo zpracováváme jakékoli z vašich osobních údajů. Pokud o tyto informace chcete požádat, kontaktujte nás prosím na gdpr@digitalmedia.cz

Ke svým osobním údajům a preferencím ohledně ochrany soukromí máte právo kdykoli přistupovat, opravovat je nebo je odstranit. Po kliknutí na odkaz „Můj profil“ můžete ihned prohlížet a upravovat většinu svých osobních údajů. Z bezpečnostních důvodů lze určité osobní údaje změnit pouze kontaktováním podpory. Na váš požadavek budeme pohotově reagovat v rozumné době.


JAK SE POUŽÍVAJÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Digital Media vaše údaje získává za účelem poskytování služeb, vyhovění našim právním povinnostem a zlepšování produktů a služeb. Vaše osobní údaje neprodáváme a nepronajímáme třetím stranám a nesdílíme je se třetími stranami jiným způsobem, než je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Digital Media tyto údaje může používat:

 • Zpracování vašich finančních transakcí
 • Odeslání potvrzení objednávky/prodloužení předplatného
 • Odpovědí na žádosti, dotazy a připomínky na oddělení služeb zákazníkům
 • Správy vašeho účtu
 • Zasílání vyžádaných informací o produktech nebo službách
 • Zasílání informací o speciálních nabídkách a službách Digital Media a vybraných třetích stran
 • Správy propagačních akcí a losování, kterých se účastníte, a pro oznámení výsledků
 • Splnění potřeb výzkumu a vývoje produktů/služeb a zlepšování našeho webu, služeb a nabídky

Ukládáme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies, souborů protokolu, průhledných obrázků anebo zdrojů třetích stran s cílem vytvořit souhrn vašich preferencí. Vaše osobní údaje anebo historii využívání vašeho členství navazujeme na informace v tomto souhrnu za účelem poskytování na míru připravených propagačních akcí a marketingových nabídek, zlepšování obsahu tohoto webu pro vás anebo k určení vašich preferencí.

V určitých situacích může být společnost Digital Media nucena prozradit osobní údaje v reakci na zákonné požadavky ze strany veřejných úřadů, například kvůli splnění požadavků na národní bezpečnost nebo prosazování zákona.
Pokud je to vyžadováno zákonem (např. pro splnění požadavků předvolání, soudního příkazu nebo soudního řízení týkajícího se služby Shutterstock) a v případech, kdy budeme zveřejnění požadovat za nutné k ochraně svých práv, zabránění soudnímu sporu, k ochraně vašeho bezpečí nebo bezpečí jiných, k vyšetřování podvodu anebo v rámci reakce na žádost státních institucí. Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v případech, kdy usoudíme, že toto zveřejnění je nutné z důvodů národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo jiných otázek celospolečenské důležitosti.

SDÍLENÍ INFORMACÍ S POSKYTOVATELI SLUŽEB / ZÁSTUPCI

Digital Media využívá pro platby za zboží a služby jednu nebo více externích společností zpracovávajících platby provedené platební kartou. Podle našeho nejlepšího vědomí tyto společnosti neuchovávají, nesdílejí a nepoužívají osobní údaje pro žádné jiné účely. Osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb.


UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje uchováme, dokud bude váš účet aktivní, dokud vaše údaje budou potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, nebo jak bude vyžadováno, abychom splnili své právní povinnosti. Pokud si přejete svůj účet smazat nebo požádat, abychom vaše údaje dále nevyužívali k poskytování služeb, kontaktujte nás na adrese gdpr@digitalmedia.cz. Na váš požadavek budeme reagovat do 30 dnů. Vaše osobní údaje budeme ukládat a používat dle potřeby pro účely plnění právních závazků, řešení sporů a vynucování smluv.


VÝBĚR / VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU

Můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním e-mailových novinek a newsletterů Digital Media kliknutím na odkaz „Můj profil“ na tomto webu, kde můžete provést změnu nastavení. Možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení je obvykle dostupná také při procesu registrace. Digital Media vás i tak bude podle potřeby kontaktovat, pokud dojde ke změně podmínek služby nebo podmínek služby pro přispěvatele. Kromě toho vám i tak budeme posílat oznámení související se službami, jako jsou mimo jiné registrační e-mail, e-mail s upozorněním na výhody, e-maily vytvářené automaticky v návaznosti na vámi provedené akce tomto webu a upozornění týkající se fakturace. Obecně platí, že nemůžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním takových sdělení, která nejsou propagační povahy. Pokud si je nepřejete dostávat, máte možnost deaktivovat svůj účet.


OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s používáním tohoto webu jsou chráněné několika způsoby.

 • Váš přístup k profilu vašeho účtu je dostupný prostřednictvím hesla a jedinečného ID zákazníka, které si sami zvolíte. Heslo je zašifrované. Musíte použít silné heslo obsahující písmena i číslice a nikomu ho nesmíte prozradit.
 • Vaše osobní údaje jsou uloženy na bezpečném serveru, ke kterému mají přístup pouze vybraní pracovníci a externí pracovníci Digital Media prostřednictvím hesla.
 • Když do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáte citlivé údaje (například číslo platební karty), tyto informace šifrujeme pomocí technologie TSL (Transport Layer Security).

Usilujeme o ochranu obdržených osobních údajů, a to jak při přenosu, tak po jejich doručení. Neexistuje však žádná 100% bezpečná metoda přenosu dat přes internet nebo elektronického ukládání dat. I když bereme v úvahu citlivost osobních údajů, které získáváme, zpracováváme a ukládáme, i současný stav technologií k použití na ochranu vašich osobních údajů, jejich absolutní zabezpečení nemůžeme zaručit.


SOUBORY COOKIE

Tento web může při prohlížení automaticky shromažďovat informace, jako je poskytovatel připojení k Internetu, typ a verze prohlížeče, operační systém a typ zařízení, průměrná doba strávená na našem webu, zobrazené stránky, zobrazené informace, adresa internetového protokolu (IP), která se používá k připojení vašeho počítače k internetu, a další relevantní statická data. Tyto informace se někdy označují jako webové analýzy anebo clickstream data.
Tyto automaticky získané informace můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které o vás shromažďujeme. Činíme tak proto, abychom mohli zlepšovat služby, které vám poskytujeme, zlepšovat marketing, analýzu a zajišťovat funkčnost webu.

Technologie, jako jsou cookies, používá Digital Media pro analytické služby a služby k zajišťování funkcí a funkčnosti webu. Tyto technologie se používají při analýze trendů, správě tohoto webu, sledování pohybu uživatelů na tomto webu a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme dostávat zprávy založené na využití těchto technologií těmito společnostmi na individuálním nebo agregovaném základě.

 • Cookie je malý, jedinečný textový soubor, který webová stránka může poslat do vašeho počítače, jakmile danou stránku navštívíte. Můžeme používat cookie relace, které budou ukončeny, jakmile uživatel zavře svůj prohlížeč, anebo trvalé soubory cookie, které zůstávají v počítači uživatele, dokud nebudou ručně odstraněny. Většina webových prohlížečů vás může buď upozornit na používání souborů cookie, nebo může nabídnout jejich přijímání zcela odmítnout. Pokud nechcete, abychom soubory cookie do vašeho prohlížeče vkládali, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby je odmítal nebo aby vás upozornil, jakmile se webová stránka pokusí vložit cookie do vašeho počítače. Odmítnutí souborů cookie může mít dopad na používání našeho webu.

Umožňujeme vám vytvořit si profil, prostřednictvím kterého budete přistupovat na blogy či do online komunit na sdílení informací, jako jsou zprávy, fotografie či videa. Upozorňujeme, že nemůžeme nijak řídit jednání a kroky ostatních stran, s nimiž se rozhodnete sdílet své stránky a údaje. Veškeré informace, které zveřejníte na veřejné nástěnce nebo v chatovací místnosti, jako je například Fórum pro přispěvatele („Fóra“), jsou viditelné všem osobám, které na dané místo vstoupí. Budete-li si přát odstranit své osobní údaje z našeho blogu nebo komunitního fóra, obraťte se na nás na adrese gdpr@digitalmedia.cz.. V některých případech nebudeme moci vaše osobní informace odstranit. Pokud tato situace nastane, vyrozumíme vás o tom, že tento krok nemůžeme provést, a sdělíme vám důvod. Pokud jste ke zveřejnění takových údajů eventuálně použili aplikaci třetí strany, můžete údaje odstranit buď tak, že se do dané aplikace přihlásíte a údaje odstraníte, nebo tak, že zkontaktujete aplikaci příslušné třetí strany.

Obchodní podmínky školení

 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.