Kreativní školení pro kreativní lidi

CINEMA 4D: základy práce 1 - PRAHA (1 DEN)

Úvodní školení určené pro naprosté začátečníky, kteří potřebují pochopit základní principy 3D modelování, vizualizací a animací v prostředí programu CINEMA 4D. V ceně je přístup k počítači pro každého účastníka a tištěné pracovní listy pro každého účastníka. Školení probíhá spíše formou ukázek a zprostředkování teorie. V té menší, praktické části, klienti vytvoří krok po kroku model s materiály a finální vizualizaci.

Cíl školení: po absolvování školení byste se měli umět orientovat v prostředí programu CINEMA 4D (menu, palety nástrojů a klávesové zkratky), chápat základní principy 3D modelování, vytvářet jednodušší 3D objekty, rozlišovat mezi texturami, materiály a shadery, aplikovat materiály na 3D objekty s využitím různých metod mapování, nastavovat základní charakteristiky materiálů, světel a dalších speciálních objektů, chápat pojem rendering a jeho nastavení, porozumět základům animace a ukládání finálního výstupu do počítače.

Pracovní prostředí

 • hlavní menu, palety nástrojů a pracovní režimy
 • správce objektů, správce materiálů a správce nastavení
 • prohlížeč obsahu – využití knihoven programu
 • okno pohledu (viewport) a orientace v něm, pohyb v 3D prostředí

Základní 3D objekty, modelování

 • teoretické základy práce ve 3D
 • primitiva
 • křivky a jejich nastavení
 • 3D objekty z křivek
 • základní modifikátory a deformátory
 • polygonální modelování

Světla, kamery a objekty scény

 • světla, základní teorie práce se světly a jejich nastavení
 • objekt kamera
 • objekty scény - podlaha, obloha, fyzikální obloha, pozadí

Textury a materiály

 • vysvětlení rozdílu mezi texturami, shadery a materiály
 • popis hlavních kanálů materiálu
 • aplikace materiálu na objekt (mapování), typy projekcí a jejich použití
 • nanášení materiálu na výběr polygonů

Rendering

 • vysvětlení pojmu rendering
 • nastavení základních parametrů renderingu, výstupní kvality a ukládání výsledku
 • práce s prohlížečem obrázků
 • přehled technologií a základní nastavení pro raytracing, GI, HDRI, SKY, Ambient Occlusion a mapování barev
Podmínky konání školení - včetně COVID podmínek
 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

Cena za školení

3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH)

platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu.

Aktuální termíny (učebna Praha) a přihláška

Datum

26.11.2021

Cena s DPH

4 235 Kč

Pokud vám daný termín nevyhovuje nebo není žádný vypsán, vyplňte prosím formulář pro předběžné zájemce. Jakmile budou otevřeny nové kurzy, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat.

Další informace o školení

Místo:

Školicí centrum Digital Media, Praha Žižkov

Čas: od 9:15 - 17:00, 8 vyučovacích hodin včetně přestávek
Cena: 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH) platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu.
Vstupní znalosti:

Ovládání operačního systému a základní znalosti v oboru 2D grafiky

Výukové mat.:

Tištěný pracovní sešit s informacemi k probíraným tématům pro každého účastníka.

Počet účastníků:

Minimálně 2, max. 5 osob v učebně (lektor se tedy může věnovat účastníkům individuálně)

Technika:

1x iMac (Windows 10 & MacOS), 4x PC (Windows 10), nejnovější CINEMA 4D R25, aktuální Adobe Creative Cloud, připojení k internetu

Místo:

Praha Žižkov - nová učebna školicího centra Digital Media
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 Žižkov
(zobrazit na www.MAPY.cz | www.Google.cz )

doprava MHD: metrem na stanici Hlavní nádraží (C),
dále tramvají č.9, 55, 58 na zastávku Biskupcova (od metra Hl.nádraží je to 7 zastávek / 10 minut).
Poté 8 minut pěšky na západ ulicí Jeseniovou.
Po vstupu do budovy směřovat vlevo k výtahu, do 2.patra, poté vlevo od výtahu učebna Digital Media.

doprava autem: v ulici je k dispozici několik míst oranžové zóny se stání na parkovací hodiny; nebo alternativně Parkoviště Nákladové nádraží (140 Kč na den, 10 minut pěšky od učebny)

Obchodní podmínky:

V případě zájmu o objednání tohoto školení si důkladně přečtěte obchodní podmínky, týkající se námi pořádaných školení.

Lektor

Školení vede certifikovaný lektor Jan Petrov, dlouholetý uživatel a školitel programu CINEMA 4D.

Potřebujete poradit?

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás