Učebna Digital Media a Amos Software Praha

CINEMA 4D: základy práce 1 - PRAHA

Úvodní školení určené pro začátečníky, kteří potřebují pochopit základní principy 3D modelování, vizualizací a animací v prostředí programu CINEMA 4D. V ceně je přístup k počítači a tištěné pracovní listy pro každého účastníka.

Cíl školení: absolventi školení by se měli orientovat v prostředí programu CINEMA 4D (menu, palety nástrojů a klávesové zkratky), chápat základní principy 3D modelování, vytvářet jednodušší 3D objekty, rozlišovat mezi texturami, materiály a shadery, aplikovat materiály na 3D objekty s využitím různých metod mapování, nastavovat základní charakteristiky materiálů, světel a dalších speciálních objektů, chápat pojem rendering a jeho nastavení, porozumět základům animace a ukládání finálního výstupu do počítače.

Termíny:

Školicí centrum Digital Media, Praha Žižkov

 • V tuto chvíli sbíráme poptávky na další školení. Vyplňte prosím formulář pro zájemce - odkaz najdete níže.

Pokud vám daný termín nevyhovuje nebo není žádný vypsán, vyplňte prosím formulář pro předběžné zájemce. Jakmile budou otevřeny nové kurzy, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat.

Čas: od 9:15 - 17:00, 8 vyučovacích hodin včetně přestávek
Cena: 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH) platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu!
Vstupní znalosti:

Ovládání operačního systému a základní znalosti v oboru 2D grafiky

Výukové mat.:

Tištěný pracovní sešit s informacemi k probíraným tématům pro každého účastníka.

Počet účastníků:

Minimálně 2, max. 5 osob v učebně (lektor se tedy může věnovat účastníkům individuálně)

Technika:

1x iMac (Windows 7 & MacOS X), 4x PC (Windows 10/7), nejnovější CINEMA 4D STUDIO, nejnovější Adobe Creative Cloud, připojení k internetu

Místo:

Praha Žižkov - nová učebna školicího centra Digital Media
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 Žižkov
(zobrazit na www.MAPY.cz | www.Google.cz )

doprava MHD: metrem na stanici Hlavní nádraží (C),
dále tramvají č.9, 55, 58 na zastávku Biskupcova (od metra Hl.nádraží je to 7 zastávek / 10 minut).
Poté 8 minut pěšky na západ ulicí Jeseniovou.
Po vstupu do budovy směřovat vlevo k výtahu, do 2.patra, poté vlevo od výtahu učebna Digital Media.

doprava autem: v ulici je k dispozici několik míst oranžové zóny se stání na parkovací hodiny; nebo alternativně Parkoviště Nákladové nádraží (140 Kč na den, 10 minut pěšky od učebny)

Helena Říhová

Lektor

Školení vede certifikovaný lektor Helena Krovinová, dlouholetý uživatel a školitel programu CINEMA 4D.

certifikat

Získejte oficiální certifikát CINEMA 4D BASICS!

Toto školení je součástí certifikovaného kurzu CINEMA 4D - základy. Pokud absolvujete toto školení i navazující dvoudenní školení CINEMA 4D: základy 2, můžete po úspěšném složení testu, získat celosvětový certifikát CINEMA 4D BASICS, vydávaný přímo společností MAXON.

Absolvování druhé části kurzu a testu není povinné.

Cíl školení: absolventi školení se naučí orientovat v prostředí programu CINEMA 4D, chápat základní principy 3D modelování, vytvářet jednodušší 3D objekty, rozlišovat mezi texturami, materiály a shadery, aplikovat materiály na 3D objekty s využitím různých metod mapování, nastavovat základní parametry materiálů, světel a dalších speciálních objektů, chápat pojem rendering a jeho základní nastavení a porozumět základům animace.

Seznámení se standardním uživatelským prostředím programu CINEMA 4D

 • hlavní menu, palety nástrojů a pracovní režimy
 • správce objektů, správce materiálů a správce nastavení
 • prohlížeč obsahu – využití knihoven programu
 • okno pohledu (wiewport) a orientace v něm, pohyb v 3D prostředí

Základní 3D objekty, modelování z křivek a polygonů

 • teoretické základy práce ve 3D - orientace v prostoru, osy a souřadnicový systém, hierarchie objektů
 • primitiva
 • křivky a jejich nastavení
 • 3D objekty z křivek - segmentovaný povrch, rotace, vytažení, protažení, potažení
 • základní modifikátory a deformátory
 • objekty instance, symetrie, duplikování, pole a booleanovské operace
 • nástroje pro modelování z bodů, hran a polygonů

Světla, kamery a objekty scény

 • světla, základní teorie práce se světly a jejich nastavení
 • objekt kamera
 • objekty scény - podlaha, obloha, fyzikální obloha, pozadí

Textury a materiály

 • vysvětlení rozdílu mezi texturami, shadery a materiály
 • popis hlavních kanálů materiálu
 • aplikace materiálu na objekt (mapování), typy projekcí a jejich použití
 • nanášení materiálu na výběr polygonů

Rendering

 • vysvětlení pojmu rendering
 • nastavení základních parametrů renderingu, výstupní kvality a ukládání výsledku
 • práce s prohlížečem obrázků
 • přehled technologií a základní nastavení pro raytracing, GI, HDRI, SKY, Ambient Occlusion a mapování barev

Krátký úvod do animace

 • základní principy animování ve 3D
 • správce časové osy

 

Podmínky pro konání školení

 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

CINEMA 4D: základy 2 (součást certifikovaného kurzu)

Navazující školení na kurz základy 1. Při absolvování obou částí kurzu a úspěšném složení testu obdržíte oficiální certifikát firmy MAXON. Popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-start2
 • Délka školení: 2 dny (16 vyučovacích hodin)
 • Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH)
 • Místo a termíny: PRAHA Žižkov 

Základy 3D vizualizací v architektuře

Úvodní specializované školení pro zájemce z oblasti architekturu a interiérového designu. Předpokládá se předchozí znalost programu na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2. Popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-archviz1
 • Délka školení: 1 den (8 vyučovacích hodin)
 • Cena: 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH)
 • Místo a termíny: PRAHA Žižkov

Základy 3D produktových vizualizací

Úvodní specializované školení pro všechny zájemce o produktové vizualizace. Předpokládá se předchozí znalost programu minimálně na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2. Detailní popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-prodviz1
 • Délka školení: 1 den (8 vyučovacích hodin)
 • Cena: 3.500 Kč bez DPH (4.235 Kč s DPH)
 • Místo a termíny: PRAHA Žižkov