Učebna Digital Media a Amos Software Praha

CINEMA 4D: světla a svícení - PRAHA

Světla, svícení, světelné efekty, globální iluminace a vše, co s tím souvisí. Specializované školení vhodné pro všechny 3D grafiky, kteří chtějí pochopit možnosti a limity různých metod svícení v prostředí programu CINEMA 4D a dosáhnout tak maximálně věrného vzhledu svých vizualizací a animací. Předpokládá se předchozí znalost programu minimálně na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Termíny:

Školicí centrum Digital Media, Praha Žižkov

 • V tuto chvíli sbíráme poptávky na další školení. Vyplňte prosím formulář pro zájemce - odkaz najdete níže.

Pokud vám daný termín nevyhovuje nebo není žádný vypsán, vyplňte prosím formulář pro předběžné zájemce. Jakmile budou otevřeny nové kurzy, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat.

Čas: od 9:15 - 17:00 s přestávkou na oběd
Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH) platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu!

Vstupní znalosti:

Znalost poslední verze programu CINEMA 4D na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Výukové mat.: Předpřipravené výukové scény ve formátu C4D.
Počet účastníků: Minimum jedna osoba, každá další osoba se slevou 50%.
Technika:

iMac (Windows 7 & MacOS X), PC (Windows 7), nejnovější CINEMA 4D STUDIO, nejnovější Adobe Creative Cloud, připojení k internetu

Místo:

Praha Žižkov - nová učebna školicího centra Digital Media
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 Žižkov
(zobrazit na www.MAPY.cz | www.Google.cz )

doprava MHD: metrem na stanici Hlavní nádraží (C),
dále tramvají č.9, 55, 58 na zastávku Biskupova (od metra Hl.nádraží je to 7 zastávek / 10 minut). Závěrem 8 minut pěšky na západ ulicí Jesenionou.
U vstupních dveří použít zvonek Digital Media.

doprava autem: v ulici je k dispozici několik míst oranžové zóny se stání na parkovací hodiny

Ing. Pavel Zoch, PhD.

Lektor

Toto školení vede Ing. Pavel Zoch, PhD., dlouholetý uživatel a školitel programu CINEMA 4D, betatester společnosti MAXON, Wacom evangelist. Autor českého překladu CINEMY 4D a řady videonávodů. Publikuje pravidelně na portálech 3dsoftware.cz a grafika.cz.

Samotná scéna či model, byť skvěle připravený, otexturovaný a komponovaný, není bez správného osvětlení ničím. Světlo je to, co teprve data scény vtáhne do života, předvede uživateli, vdechne život.

Osvětlení je tak třetím pilířem dobré vizualizace. Po perfektně připraveném modelu a zvládnutých materiálech je základním kamenem úspěchu. Je těžké říci, zda kamenem třetím, či druhým. To nezřídka závisí na scéně i uživateli. Často je vhodné hned po vytvoření scény vytvořit správné osvětlení, jindy, pokud si je uživatel jistý a nebo využívá stále stejná nastavení, nechat osvětlení až na závěrečnou fázi. Tak jako tak, je to opravdu klíčová součást každé dobré vizualizace.

A je to také, z jistého pohledu, součást tvorby, která může vše zhatit. Jakkoliv jsou předešlé dva stupně splněné výborně, pak osvětlení vše může zhodnotit, nebo naopak zcela pokazit. Osvětlení, kompozice, nastavení kamery.

Pokud je tedy nějaké téma natolik klíčové, je nutné mu rozumět. To můžete vyřešit v rámci semináře, který pokryje všechny klíčové aspekty technologií a technik osvětlení, které CINEMA 4D R14 nabízí.  

CINEMA 4D dává uživateli velmi široké technologické možnosti, které se navíc poměrně progresivně rozšiřují. Přesto všechny tyto technologie mívají společná pravidla a kritéria. Všechna tato pravidla odkryje nabízený seminář.

Obsahem semináře je porozumění práci se světly a obecně osvětlením. Protože nejenom světly se dají osvětlovat scény. Osvětlovat se dají také iluminačními plochami, technologií globální iluminace, systémem okolního prostředí (ambient occlusion), texturami v 32 bitové hloubce a podobně. Možností je mnoho a téma je velmi široké. A také důležité.

Seminář vás tak seznámí se světly. Zjistíte, jaké základní složky ve 3D prostředí programu CINEMY 4D světlo má, jak simulovat přirozené ubývání světla, jaké stíny jsou nejvíce reálné, či jak řešit přeexpozice, které vznikají ve výsledném obrázku. Možnosti 3D aplikace jsou podstatně širší než možnosti fotografovi. Ten nemůže použít světla a u něj vypnout stín. A nebo opačně, mít stín od „neexistujícího světla“. CINEMA 4D mám tyto možnosti dává. Světlo se může chovat jako reálná emisní plocha a chovat se tak velmi přirozeně.

Světlo ale také může být zcela jiné. Zalévat prostor světlem odevšad. Pravda, při této technice zaniká geometrie objektů ve scéně a je zapotřebí další technologie, která by objekty ze scény opět vyjmula a přirozeně zobrazila. Tato technologie se nazývá Ambient occlusion, česky okolní prostředí a je simulací vzájemného stínění objektů. Stínění. Tedy nejdříve je nutné scénu prozářit, aby ztmavení stíněním nebylo přespříliš intenzivní. Vše můžeme doplnit zabarvením prostředí a výsledek může být velmi efektní.

A nebo můžeme k problematice přistoupit zcela jinak. Využít technologii globální iluminace. To je nejpokročilejší technologie, kterou můžeme simulovat přirozené chování světla, tak jak jej známe z běžného prostředí. Tedy že se odráží a tím spádem osvětluje i další části scény, které jsou jinak skryté. Tuto možnost nám samotná světa ve 3D rozhraní nedávají, ale globální iluminace ano. Ta je klíčem.

Navíc je klíčem velmi komplexním. Můžeme používat různé techniky, primární energii mohou poskytovat světla, fyzikálně se chovající iluminační plochy, fyzikální obloha, kterou exteriérovou scénu osvětlíme v jednom okamžiku, HDRI mapy, speciální textury s vysokým dynamickým rozsahem a tak dále. Možnosti jsou velmi široké a to jsme nepopisovali samotné technologie, které jsou v GI modulu CINEMY 4D obsažené. Irradiance cache, Quasi Monte Carlo, mapy radiozity jsou technologie, které dokáží vašim vizualizacím dát nový rozměr...

Seminář pokrývá následující témata

1) základní složky světel (difuze, odlesk, stín) a práce s těmito složkami
2) typy světel a jejich tvary
3) úbytky
4) nastavení světel, pokročilé volby a parametry
5) viditelná a volumetrická světla, úvod do problematiky
6) šumy
7) volba Svítivost okolí, objekt prostředí a úvod do efektu Okolní prostředí (Ambient Occlusion)
8) efekt Okolní prostředí, použití a nastavení efektu, kombinace se světly
9) efekt Okolní prostředí a HDRi mapy
10) globální iluminace, úvod do technologie
11) použití globální iluminace, iluminační plochy
12) fyzikální obloha
13) použití HDRi mapy
14) využití GI v praxi – osvětlení produktové scény
15) využití GI v praxi, úvod do osvětlení interiérové scény
16) vlastnost kompozice
17) efekt mapování barev

Komu je seminář určen

Všem, kteří chtějí zásadně vylepšit kvalitu svých vizuálů jak za využití standardních iluminačních systémů (světel), tak pokročilých technologií. Je určen jak uživatelům všech edicí CINEMY 4D, jakkoliv je část věnovaná GI technologiím určena pro uživatele verzí Broadcast, Visualize a Studio. Absolvent semináře využije nabyté znalosti ve všech možných užitích jakéhokoliv typu vizualizace. Účastníci školení by měli mít základní znalosti práce v programu CNEMA 4D R13/14 alespoň na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Závěr

Absolvent semináře bude mít po jeho dokončení všechny zásadní znalosti týkající se všech systémů osvětlení scény, bude schopen je efektivně využívat a produkovat kvalitně osvětlené vizuály.

Podmínky pro konání školení

 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

CINEMA 4D: Mograph

Obsluha a využití možností systému Mograph - dynamika, klonování, motion graphics, efektory a další. Vhodné pro Motion Graphics animátory, ale také architekty či designéry. Popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-mograph
 • Délka školení: 1 den (8 vyučovacích hodin)
 • Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH)
 • Místo: PRAHA Žižkov