Učebna Digital Media a Amos Software Praha

CINEMA 4D: BodyPaint 3D - PRAHA

Tvorba profesionálních vizualizací se neobejde přesně definovaných matriálů, aplikovaných na povrchy 3D objektů. Předpokládá se předchozí znalost programu minimálně na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Termíny:

Školicí centrum Digital Media, Praha Žižkov

 • V tuto chvíli sbíráme poptávky na další školení. Vyplňte prosím formulář pro zájemce - odkaz najdete níže.

Pokud vám daný termín nevyhovuje nebo není žádný vypsán, vyplňte prosím formulář pro předběžné zájemce. Jakmile budou otevřeny nové kurzy, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat.

Čas: od 9:15 - 17:00 s přestávkou na oběd
Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH) platbu je nutné provést předem na zálohovou fakturu!

Vstupní znalosti:

Znalost poslední verze programu CINEMA 4D na úrovni kurzů C4D-start1 a C4D-start2.

Výukové mat.: Předpřipravené výukové scény ve formátu C4D.
Počet účastníků: Minimum jedna osoba, každá další osoba se slevou 50%.
Technika:

iMac (Windows 7 & MacOS X), PC (Windows 7), nejnovější CINEMA 4D STUDIO, nejnovější Adobe Creative Cloud, připojení k internetu

Místo:

Praha Žižkov - nová učebna školicího centra Digital Media
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 Žižkov
(zobrazit na www.MAPY.cz | www.Google.cz )

doprava MHD: metrem na stanici Hlavní nádraží (C),
dále tramvají č.9, 55, 58 na zastávku Biskupova (od metra Hl.nádraží je to 7 zastávek / 10 minut). Závěrem 8 minut pěšky na západ ulicí Jesenionou.
U vstupních dveří použít zvonek Digital Media.

doprava autem: v ulici je k dispozici několik míst oranžové zóny se stání na parkovací hodiny

Ing. Pavel Zoch, PhD.

Lektor

Toto školení vede Ing. Pavel Zoch, PhD., dlouholetý uživatel a školitel programu CINEMA 4D, betatester společnosti MAXON, Wacom evangelist. Autor českého překladu CINEMY 4D a řady videonávodů. Publikuje pravidelně na portálech 3dsoftware.cz a grafika.cz.

Neodmyslitelnou součástí každé 3D tvorby je tvorba povrchu. Nikoliv modelu, ale povrchu, materiálu, který model pokryje. Povrch modelu je částo definován shadery, numericky definovanými vzorky, ale ještě častěji texturami. Ty si můžeme vytvářet sami. A pokud chceme, rovnou v CINEMĚ 4D, respektive modulu/prostředí trefně pojmenovaném Bodypaint 3D.

Bodypaint 3D je unikátním rozhraním CINEMY 4D určeným pro tvorbu textur a také tvorbu UV souřadnic. Co jsou UV souřadnice? UV souřadnice jsou systémem, kterým interpretujeme 3D prostorový model ve 2D rovině, na kterou následně nanášíme povrch, textury, které jsou podle těchto UV souřadnic promítnuté zpětně na 3D těleso.

Pokud vás dané téma zaujalo, a to by rozhodně mělo, protože otázka texturování a projekcí materiálů na 3D těleso je opravdu klíčová, pak právě pro vás máme nabídku. Nabídku komplexního školení, kterým vyřešíte zásadní otázku: jak tvořit a aplikovat materiály v CINEMĚ 4D...

Snad se i ptáte sebe sama, zda je dané školení právě pro vás. Ale otázka texturování a projekce materiálů na povrchu není jen otázkou organického designu. Je otázkou obecnou, protože co dokáže zcela zhatit vzhled architektonické vizualizace? Špatné projekce dřevěného materiálu na dřevěných objektech, či chybné vazby v dlaždicích a cihlách. To samé platí i o technických vizualizací, či obalového designu a designu obecně. A to i přes případné bezchybné osvětlení scény. Jinými slovy, otázku projekcí, textur a materiálů musí řešit každý, kdo chce alespoň trochu solidní vizualizace. Je to téma pro každého...

CINEMA 4D nám tedy nabízí řešení, jak uvedenou problematiku vyřešit a to velmi kreativně. Samotné téma je ale nutné rozdělit do dvou oblastí. V prvé řadě je nutné vždy použít správnou projekci. Správným způsobem promítnout povrch an těleso. Nemusí se přitom vždy jednat o již zmíněné UV souřadnice, často můžeme také použít i jiné působy projekcí založené na nějakém pomocném geometrickém tvaru. Například krychli (kubická prjekce), kouli (sférická projekce), plochu (plošná projekce) a podobně. Tedy často můžeme namísto skutečných UV používat geometrické projekce, které při správném užití a při akceptování některých podmínek dokáží řešit obrovské množství úloh. Ale mají svá omezení.

Tato omezení vyplývají z druhé části celé problematiky. Tedy, že některé technologie materiálů – povrchů objektů, vyloženě vyžadují UV souřadnice a nemůžeme tak v jejich případě jednoduché geometrické projekce použít. Další otázkou může být systém zapékání textur, tedy systém trvalého převedení efektu na povrchu, včetně osvětlení a všech součástí osvětlení scény. Tato technika může být klíčová ro zásadní zrychlení některých typů animací a nebo kompozic.

UV souřadnice naproti tomu způsobem, jak zcela jednoznačně promítat materiál na povrchu. Výhodou je, že se jedná o opravdu komplexní systém, který je naprosto jednoznačný. Každý polygon, každá část modelu má svou unikátní část textury a ve výsledku je tento systém podobný, papírovým vystřihovánkám. V těch je také původně papír zcela planární, jen potištěný, ale vystříhnutím a sestavením lze z papíru vybudovat 3D model kompletně. Stejně tak mají UV souřadnice podobná pravidla. Jako se nemůže překrývat část papírového modelu s jinou částí, neměla by se překrývat jedna část UV s jinou. Stejně jako v případě papírového modelu by měly části UV mít k sobě správnou velikost, a také by neměly být UV souřadnice – ony planární polygony, zdeformované. Tedy opravdu vše je podobné jako v případě skutečného papírového modelu, jen prostředí je jné a tím také nástroje, které budete použ  ívat...

Je-li vyřešena otázka projekcí, může nastoupit otázka texturování. Což je  další zcela nezávislé téma. Bodypaint 3D nám také pro řešení tohoto tématu nabízí další komplexní rozhraní určené právě této otázce, tedy – malování textur.

Že je možné na texturování použít i jiné aplikace? Ano, je, například oblíbený Adobe Photoshop. Ale ten má některá ideologická omezení. V prvé řadě nám Bodypaint 3D umožňuje texturovat ve více kanálech najednou, tedy jedním tahem můžeme řešit různé typy textur, další nezanedbatelnou výhodou je, že můžeme kombinvoat několik technik nanášení. Jak práci ve 2D rozhraní, tak přímo na 3D modelu podle UV souřadnic, tzv. projekční nanášení, či zmraženém pohledu.    

Navíc si autoři CINEMY 4D a Bodypaintu 3D vždy uvědomovali, že efektivním klíčem pro řešení dalších úloh může být propojení do dalších aplikací. V tomto případě Photoshopu. Bodypaint 3D rozhodně efektivněji řeší velké množství úloh, některé ale lépe řeší Photoshop. Proč jeho možnosti nevyužít. Bodypaint 3D tak nabízí zajímavé způsoby efektivního propojení obou aplikací, které umožňují využití všech silných stránek obou programů.

Všechna tato témata, od projekcí až po texturování,jsou tedy obsažena v tomto semináři.

1) úvod do projekce materiálů, proč a nač
2) geometrické projekce, jejich typy a využití, příklady
3) mapování kamerou a využití efetu k jednoduhcé kompozici s prostředím či k remodelingu
4) úvod do UV projekce a práce s projekcí
5) výhody nepolygonálního modelování při práci s UV
6) UV editace, výběry, příkazy, postupy
7) UV editace technických objektů
8) UV editace organických objektů
9) více UV ostrovů více objektů v rámci jedné textury
10) tvorba textur v Bodypaint 3D
11) práce se štětcem, nastavení štětce
12) práce s nastavením grafického tabletu
13) práce s kanály, standardní texturování 2D a na povrchu objektu
14) funkce a nástroje nanášení textur
15) projekční nanášení
16) nanášení při zmražení
17) integrace s Adobe Photoshop
18) pečení textur

Komu je seminář určen

Všem, kteří chtějí dosáhnout správného vzhledu povrchů se správně použitými projekcemi, všem, kteří chtějí přesně mapovat na povrchu objektu dodaná data či vlastní textury malovat přesně podle geometrie povrchu. Krátce všem, co potřebují vytvořit dobře vypadající a také dobře aplikovaný povrch objektu. Uživatelé, kteří se seminář přihlásí, by měli mít základní znalosti práce v programu CNEMA 4D R13/14.

Závěr

Absolvent semináře bude mít po jeho dokočení komplexní znalosti mapování materiálů od užití geometrických projekcí až po efektivní tvorbu komplexních UV map. Mimo to bude schopen plně texturovat pomocí systému nanášení v Bodypaintu 3D při dalším využití aplikace Adobe Photoshop.

Podmínky pro konání školení

 • školení se uskuteční v případě účasti alespoň minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je uveden na stránce s informacemi o daném školení.
 • Při nedostatečném počtu účastníků se školení nekoná a již přihlášeným účastníkům bude nabídnut jiný termín nebo vrácení zaplacené částky v plné výši. Informaci o zrušení kurzu poskytne pořadatel přihlášeným účastníkům s dostatečným předstihem, nejpozději však do 4 pracovních dnů před ohlášeným datem konání kurzu.
 • Platba za školení musí být obdržena nejpozději den před prvním dnem kurzu, pokud není dohodnuto jinak.

Podmínky pro účast na školení

 • Účast na školení je podmíněna potvrzením objednávky ze strany pořadatele školení a zaplacením zálohové faktury účastníkem školení a to nejpozději do jednoho dne před začátkem školení (pokud není dohodnuto jinak).

Podmínky pro zrušení účasti na školení

 • Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (e-mailem) a to na adresu obchod {zavináč} digitalmedia {tečka} cz.
 • Storno oznámené dříve než 11 pracovních dnů před zahájením kurzu je bezplatné a poplatek bude na požádání vrácen.
 • Při zrušení objednávky od 6 do 10 pracovních dnů před zahájením kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši 25% ceny kurzu.
 • Při zrušení objednávky od 3 do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu se účastnický poplatek nevrací. Pro účast na některém z pozdějších kurzů stejného typu bude poskytnuta sleva ve výši 60%.
 • Při stornu oznámeném později než 3 pracovní dny před zahájením kurzu nebo při neúčasti na kurzu účastnický poplatek propadá bez nároku na náhradu.
 • Výše uvedené storno poplatky se netýkají situace, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele.

CINEMA 4D: světla a svícení

Světla, svícení, světelné efekty, globální iluminace a vše, co s tím souvisí. Specializované školení vhodné pro všechny 3D grafiky, kteří chtějí pochopit možnosti a limity různých metod svícení a dosáhnout tak maximálně věrného vzhledu svých vizualizací a animací. Popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-svetla
 • Délka školení: 1 den (8 vyučovacích hodin)
 • Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH)
 • Místo: PRAHA Žižkov

CINEMA 4D: Mograph

Obsluha a využití možností systému Mograph - dynamika, klonování, motion graphics, efektory a další. Vhodné pro Motion Graphics animátory, ale také architekty či designéry. Popis školení ›

 • Kód kurzu: C4D-mograph
 • Délka školení: 1 den (8 vyučovacích hodin)
 • Cena: 6.000 Kč bez DPH (7.260 Kč s DPH)
 • Místo: PRAHA Žižkov