CINEMA 4D Release 16

Představujeme Vám 3D pro skutečný svět. A pro neskutečné výsledky.

Polypen

Modelování nebylo nikdy tak snadné! Zcela nový nástroj Polypen obsahuje několik modelovacích nástrojů v jednom. Nyní můžete kreslit, posouvat, klonovat a svářet body, hrany či polygony. Díky interaktivnímu přichytávání je vše extrémně rychlé a přesné, takže vaše 3D modely můžete vytvářet podstatně rychleji a efektivněji než kdykoliv předtím.

Detailní seznámení s nástrojem: české video

Nástroj dostupný ve všech verzích programu CINEMA 4D

Odrazivost v materiálech

Vysoce fotorealistické materiály jsou nyní skutečností. Vrstvené materiály s odrazivostí, odleskem, hrbolatostí, drsností a barvou pro každý kanál, mixování vrstev, nové režimy odrazivosti - to vše vám umožní vytvořit naprosto přirozeně vypadající materiály včetně například automobilových laků nebo látkových povrchů.

K dispozici ve všech verzích programu CINEMA 4D R16

Deformátor zaoblení hran (Bevel)

Zcela přeprogramovaná funkce zaoblování hran, která byla představena v předchozí verzi, je nyní k dispozici i v podobě nedestruktivního deformátoru. Nemusíte se tak už bát, že vaše modely budete muset neustále složitě přemodelovávat. A samozřejmě všechny změny zaoblení jsou také animovatelné.

K dispozici ve všech verzích programu CINEMA 4D R16

Ozubená kola

Precizní generátor ozubených kol dokáže generovat jak strojírensky přesné výstupy (tisknutelné na 3D tiskárnách), tak i různé umělecké tvary. Vše je samozřejmě nedestruktivní a animovatelné.

K dispozici ve všech verzích programu CINEMA 4D R16

Další vylepšení v modelování

Zvyšte svoji produktivitu v 3D modelování pomocí dalších vylepšení v Cinemě 4D R16. Níže uvedené nástroje jsou k dispozici ve všech edicích Cinemy 4D R16.

Objekt Symetrie

Vylepšení při práci s objektem symetrie zahrnuje automatické svařování bodů a odstraňování polygonů ležících na ose symetrie, implementována byla i funkce přehození stran.

Úbytky pro deformátory

Deformujte objekty daleko flexibilněji než dříve!. U většiny standardních deformátorů lze nově definovat křivku úbytku působení deformátoru na objekt. Vše je nedestruktivní a plně animovatelné.

Mesh Check

Funkce kontroly správnosti polygonální sítě pomůže odhalit problematická místa modelu. A určitě ji oceníte i u 3D tisku.

Nové knihovny 3D objektů, materiálů a scén

Kompletně přepracované knihovny 3D objektů, materiálů a předpřipravených scén znamenají podstatné ulehčení práce pro řadu uživatelů Cinemy 4D. Jednotlivé součásti knihoven byly vytvářeny s ohledem na různé skupiny uživatelů. Knihovny pro verzi Broadcast obsahují řadu scén pro snadné použití v animacích, knihovny pro Visualize disponují databankami hotových materiálů pro vizualizace technických a architektonických projektů.

Interaktivní objekty v knihovnách

Knihovny obsahují také některé interaktivní objekty se velkým množstvím nastavení. Jedná se například o parametrické objekty dveří, oken, schodů, obalů ale i například interaktivní House Builder pro rychlý návrh interiérů.

House Builder

Tento objekt je k dispozici ve verzích Visualize a Studio.

Schody

Tento objekt je k dispozici ve verzi Studio.

Obaly

Tento objekt je k dispozici ve verzi Visualize a Studio.

Team Render Server

Koncept síťového renderingu, který byl implementován do předchozí verze R15, se dočkal evoluce v podobě podpory architektury klient / server. Team Render Server umožňuje nahrání úkolů pro rendering na server, monitoring a kontrolu probíhajících výpočtů i stažení výsledků výpočtů.

K dispozici ve verzích Broadcast, Visualize a Studio.

Bi-Render

Nové unifikované renderovací jádro pro moduly Hair a Sketch and Toon dokáže produkovat kvalitnější výstupy za podstatně kratší dobu než dříve.

K dispozici ve verzích Visualize a Studio.

Motion Tracker

Potřebujete vkládat 3D objekty přímo do videa? Nový Motion Tracker vám umožní analyzovat video a provést rekonstrukci kamery, takže následné vložení 3D objektu do videa je pak velmi snadnou záležitostí. K dispozici je jak plně automatický režim, tak možnost práce v manuálním módu pro analýzu složitějších videí.

Motion Tracker je k dispozici pouze v CINEMA 4D R16 Studio.

Animační interakce

Speciální objekt pro interakci umožňuje definovat pohyb objektu nebo jeho části v souvislosti s pohybem myši či dalšími událostmi. Nad chováním objektu tak získáte naprostou kontrolu a navíc můžete toto chování programově kontrolovat pomocí XPresso, Pythonu nebo COFFEE.

K dispozici ve všech verzích programu Cinema 4D R16.

Sculpting

Stejně jako v několika posledních verzích i Cinema 4D R16 obsahuje další vylepšení v oblasti sculptingu. Nyní lze skulptovat i na parametrické objekty, používat procedurální materiály pro definování masek nebo využívat modifikátory pro přizpůsobení chování jednotlivých štětců. Zcela nová funkce Unsubdivide dokáže zpětně rekonstruovat základní polygonální mesh z vysokopolygonálních objektů, vytvořených v jiných skulptovacích aplikacích.

K dispozici ve verzi Studio a BodyPaint Standalone.

Další vylepšení

Desítky dalších novinek a oprav dělají z CINEMY 4D R16 ideální řešení pro tvorbu profesionální 3D grafiky. Mezi ty zajímavé patří zejména nový režim pro zobrazení pouze vybraných objektů (Solo), definování poznámek k objektům nebo nový UV peeler pro snadnější práci s UV mapami.

Solo režim

Jednoduchá selekce vybraného objektu nebo skupiny objektů v editoru.

Poznámky k objektům

Anotační poznámky k 3D objektům, které se zobrazují přímo v editoru.

UV Peeler

Zjednodušená tvorba UV map pro cylindrické objekty.

Všechna uvedená vylepšení jsou k dispozici ve všech verzích Cinemy 4D R16.

Systémové požadavky, dostupnost

CINEMA 4D R16 pracuje na systémech Mac OS X 10.7 a výše nebo Windows (nově pouze 64 bitové verze Windows Vista / 7 / 8 ). Prodej verze R16 byl již ukončen.

Další odkazy