Komplexní polygonální modelovací systém

Základní 3D objekty v CINEMĚ 4D jsou parametrické, takže je můžete snadno upravovat nebo je rovnou převést na polygony a pracovat s nimi na úrovni polygonů, hran či přímo jednotlivých bodů. Díky precizním nástrojům máte plnou kontrolu nad všemi detaily. Na objekty lze aplikovat velké množství nedestruktivních deformátorů a dalších generátorů.

Modelování z křivek

Základem 3D modelů mohou být i křivky, které poslouží pro generování prostorových těles pomocí funkcí jako Vytažení, Rotace, Protažení nebo ProtaženíNURBS.