Header

MoGraph - 3D grafika v pohybu

MoGraph je speciální modul, pokrývající modelování a animování pohyblivých objektů. Dokáže vygenerovat dle zadaných pravidel stovky či tisíce klonů originálního objektu a plně kontrolovat jejich chování včetně animací. To, co byste jinak museli dlouze animovat, je s MoGraphem záležitost několika minut. MoGraph je ideálním nástrojem zejména pro tvůrce televizních klipů a znělek, ale své upatnění najde i v mnoha dalších oblastech. MoGraph je součástí produktů CINEMA 4D Broadcast a CINEMA 4D Studio.

No Keyframes by Aixsponza
Big FM by AIX Sponza
Lingua by Mostyle

Popsat možnosti a funkce modulu MoGraph je velmi složité. Cílovými uživateli jsou sice hlavně lidé z oblasti tvorby TV znělek, reklam, videoklipů a animací, nicméně nástroje MoGraphu jsou velmi univerzální a můžete je využít i při práci na zcela jiných projektech.

Srdcem MoGraphu je neuvěřitelně silný, ale snadno ovladatelný nástroj pro generování klonů. S jeho pomocí můžete během okamžiku vytvořit kopie původního objektu, rozmístěné okolo objektů, kruhů, křivek či mřížek. Samozřejmostí je plná kontrola nad počtem klonů a vzájemnými vzdálenostmi. A generátory klonůlze navíc vnořovat do sebe, takže můžete klonovat klony, dokud nedosáhnete kýženého efektu.

Efektní efektory

Samotné klony objektů by ale nebyly téměř k ničemu, pokud bychom je nebylo možné snadno animovat. V tento okamžik vstupují na scénu tzv. efektory, které ovlivňují chování klonů v čase. Celkem jedenáct efektorů dokáže dělat s klonovanými objekty naprostá kouzla, můžete je například nechat sledovat pozici jiného objektu, který nad nimi přelétá. Deformační efektory můžete navíc použít také na jiné objekty než jenom ty vytvořené klonovacím nástrojem MoGraphu.

QuicTime MovieV rytmu hudby

Toužili jste někdy animovat objekty v rytmu hudby? Specializovaný nástroj MoGraphu, SoundEfector, to dokáže. Pohyb, velikost, barva nebo rotace objektů může být automaticky řízena zvukovou křivkou. Dokonce můžete vybrat jen určité frekvence a nastavit jejich vliv na animace. Nevíte kde najít rychle najít nějakou hudbu, abyste mohli experimentovat? S MoGraphem získáte 350 MB zvukových klipů, které můžete využít ve vlastních projektech.

Svět bez hranic

U většiny produktů narazíte na nějaké hranice, které vám nedovolí realizovat nějaký nový nápad. MoGraph takové hranice posouvá o dost dále. Pokud vám nestačí jeho vestavěné nástroje, můžete si pomocí vizuálního editoru XPresso, který je standardní součástí CINEMY 4D, nadefinovat vzájemné vazby mezi různými objekty.

xpresso