Header

Dynamické animace

Potřebujete vytvářet animace jen na základě nastavených fyzikálních parametrů objektů? Pak určitě využijete dynamické animace, dostupné v rámci verze CINEMA 4D Studio. Jádro modulu dynamiky, založené na osvědčené knihovně Bullet a vylepšené mnoha unikátními nástroji, stojí za špičkovými možnostmmi CINEMY 4D v oblasti dynamiky pevných i měkkých těles.

Dynamics reel
Karpeton Showreel
Wipix Octone Jetpack
Wipix Octone Jetpack

Dynamika pevných (rigidních) těles

Rigidní objekty jsou takové, které dokáží padat, narážet do sebe a odrážet se - jednoduše řečeno reagují na různé síly a kolidují navzájem. Stačí nastavit parametry okolního prostředí (grafitace, vítr apod.) a fyzikální vlastnosti objektů jako například hmotnost nebo koeficient tření a spustit výpočet. Podobné chování lze aplikovat na tisíce objektů s milióny polygonů.

Dynamika měkkých těles

Měkká tělesa při kolizích automaticky mění svůj tvar a to opět na základě nastavených parametrů. Ale v CINEMĚ 4D můžete v rámci dynamiky měkkých těles simulovat i tělesa plněná stlačeným plynem jako například balóny nebo pneumatiky.

Motory, hřídele, písty

Rozpohybování dynamických objektů nemusí být jen zálažitostí gravitace či externích sil. K dispozici máte také řadu dalších speciálních pobjektů, jako například motory, písty, kardanové hřídele či klouby. S jejich pomocí můžete vytvořit i komplexní tělesa typu automobilu, která se budou automaticky pohybovat ve scéně.

 

Thinking Particles

Tisíce částic pod vaší plnou kontrolou. Bizardní obrazce, proudy vzduchu obtékající kolem startujícího letadla nebo vesmírná galaxie. Záleží jen na vaší fantazii. To je inteligenntní částicový systém Thinking Particles, který je součástí programu CINEMA 4D Studio.

Thinking Particles Example
Thinking Particles Example 2

Thinking Particles značně rozšiřují možnosti standardního částicového systému CINEMY 4D. Tento modul využívá zejména vizuálního editoru vzájemných vazeb mezi objekty XPresso, díky kterému získáte nad chováním individuálních částic nebo jejich shluků plnou kontrolu. Částice z tohoto systému mohou reagovat na předem definované události, okolní prostředí nebo mezi sebou navzájem. Generátorem částic může být libovolný objekt ve scéně, další objekty lze použít jako odrážeče nebo pohlcovače částic.

Thinking Particles jsou nezbytným nástrojem pro všechny, kteří potřebují posunut laťku speciálních efektů o stupeň výše. Jestliže potřebujete nad chováním částic získat plnou kontrolu, Thinking Particles jsou jednoznačnou volbou.