VilaTao

Základní prodejní informace

CINEMA 4D se dodává formou krabicové verze. Zákazník obdrží krabici s licencí, instalačním DVD obsahujícím instalaci pro platformy Windows a MacOS X. Dodané licenční číslo má platnost 3 měsíce od instalace produktu na počítač, v této době je nutné provést registraci produktu u výrobce (internetem na stránkách výrobce, faxem nebo písemně). Po úspěšné registraci obdrží zákazník trvalé (tzv. finální) licenční číslo již bez jakéhokoli časového omezení. Licenční čísla nejsou technicky vázána na konkrétní počítač nebo platformu (CINEMA 4D nepoužívá hardwarové klíče ani aktivaci po internetu), při přeinstalacích nebo přesunech licence na jiný počítač není nutné provádět přeregistrace.

* V případě objednávky multilicencí se vždy dodává pouze jedna krabice s jedním instalačním DVD a sadou sériových čísel.

LICENCE PRO ŠKOLY, STUDENTY A UČITELE

Pro zákazníky ze sektoru školství nabízí speciální licence - další informace najdete na stránkách zde.

PLOVOUCÍ vs. NEPLOVOUCÍ LICENCE

CINEMA 4D je standardně dodávána ve formě neplovoucích licencí, tedy pro instalaci a použití na jednom počítači. Tuto licenci lze samozřejmě kdykoliv přenést na jiný počítač a to za předpokladu, že instalaci na původním PC nejprve odstraníte. Komerční zákazníci se Servisní smlouvou MSA mají k dispozici navíc sekundární instalaci pro notebook nebo domácí PC.

Pro školy* a komerční zákazníky, kteří vyžadují možnost používání programu na více počítačích tak, že v danou chvíli je povoleno spuštění pouze tolika licencí, kolik jich bylo zakoupeno (tzv. plovoucí licence), nabízí Maxon možnost pořízení licenčního serveru, který řídí dynamické přidělování licencí po síti.

* Pro multilicenční instalace CINEMA 4D na školách je použití Licenčního serveru povinné s tím, že tento produkt je poskytován zdarma.

PŘECHOD Z WINDOWS NA MAC OS X A NAOPAK

Pokud po zakoupení produktu budete chtít přejít z PC na Apple Mac nebo naopak, stačí provést instalaci (instalační DVD je multiplatformní) a použít rovnou finální sériové číslo, které jste dostali po registraci produktu při koupi.

UPGRADY ZE STARŠÍCH VERZÍ

Firma MAXON nabízí možnost upgrade svých produktů z některých starších na nejnovější verze, stejně jako přechod mezi různými variantami produktu. Obvykle se nabídky zvýhodněných cen za přechod na nejnovější verzi týkají produktů až o 4 verze zpět (v cenících mají tyto produkty v názvu slovou Upgrade nebo Upg.), uživatelé ještě starších komerčních verzí mohou využít nabídky produktů s označením sidegrade.

Při nákupu upgrade automaticky zaniká licence na původní verzi produktu. Tu sice nadále můžete používat, ale jen za předpokladu, že je nainstalována na stejném počítači jako nová verze zakoupená formou upgrade. Instalovat a používat starou verzi a upgrade na novou verzi na různých strojích není dovoleno. V případě potřeby víceuživatelské instalace musíte koupit další plné licence nebo využít licenčního serveru.

PŘECHOD Z JINÝCH 3D APLIKACÍ

Firma MAXON nabízí také možnost cenově zvýhodněného přechodu z jíných 3D či CAD aplikací na CINEMU 4D. Tyto produkty jsou v ceníku označovány jako tzv. sidegrade. Seznam aplikací, ze kterých je možné za zvýhodněnou cenu přejít na CINEMU 4D, najdete v detailním popisu daného produktu v našem ceníku.

Při nákupu sidegrade nezaniká(!) licence na váš původní 3D program, můžete ho tedy nadále používat a to i na jiném počítači, než kam nainstalujete CINEMU 4D.

PŘEVOD LICENCÍ NA JINÝ SUBJEKT

Firma MAXON umožňuje převod licence z jednoho subjektu na jiný, pokud jsou splněny tyto podmínky:

  • oba subjekty se nacházejí ve stejném teritoriu, kde byla licence pořízena (v našem případě EU)
  • původní vlastník licence podepíše protokol o zneplatnění licencí
  • nový nabyvatel licence podepíše protokol o přistoupení k licenčnímu ujednání*

* tento protokol Vám zašleme na vyžádání mailem, kontaktujte nás