Header

Efektní materiály

Každý profesionální 3D grafik ví, že propracovaný systém práce s materiály je klíčem k tvorbě kvalitních vizualizací. Ať už potřebujte simulovat přírodní nebo umělé materiály, CINEMA 4D vám poskytne neuvěřitelnou kontrolu nad vzhledem a fyzikálními vlastnostmi materiálu. U každého materiálu můžete snadno definovat barvu, svítivost, hrbolatost, odrazivost, zamlžení, průhlednost, odlesk, okolní prostředí, záření i deformace vzhledu objektu, na který je materiál aplikován.

materialy

Cihly a dlažby

Dva přepracované shadery pro rychlou tvorbu cihel a dlažeb. Brick shader

 

 

Podpovrchový rozptyl světla (SSS)

Zcela přepracovaný shader podpovrchového rozptylu světla je vynikajícím řešením pro simulaci materiálů jako jsou kůže, vosk, organické povrchy nebo nejrůznější tekutiny. Stačí zadat jen pár parametrů jako například index lomu, fresnel a GI. Vizualizační jádro CINEMY 4D (SSS shader je podporován jak v rámci Raytracingu v CINEMĚ 4D Prime, tak v GI u vyšších verzí programu). Pro rychlou práci jsou k dispozici přednastavené hodnoty pro nejčastěji používané materiály.

BudhaGrapes